Rad sa decom svedocima i žrtvama porodičnog nasilja ključan za budućnost svih nas

Fotografija: UG "Atina"

Rad sa decom svedocima i žrtvama porodičnog nasilja ključan za budućnost svih nas

Trening pod nazivom „Unapređenje znanja i veština stručnih radnika u radu s decom svedocima i žrtvama porodičnog nasilja“ organizovan je 28, 29. i 30. septembra 2023. godine u Golupcu, za ukupno 27 stručnih radnica i radnika iz sistema socijalne zaštite.

Učesnici treninga bili su stručni radnici iz Sigurnih kuća Vranje, Priboj, Leskovac, Niš, Kragujevac, kao i socijalni radnici i radnice iz centara za socijalni rad Vranje, Niš, Golubac i Gradište (koji su spojeni u jedan CSR), Požarevac i Leskovac.  Iako se stručni radnici iz sigurnih kuća za žrtve nasilja i centara za socijalni rad delimično razlikuju u domenima svojih nadležnosti i načinu pružanja usluga, zajedničko im je što se nalaze na prvoj liniji pružanja podrške deci, koja su kako korisnici usluga sigurnih kuća zajedno sa svojim majkama, tako i korisnici centara za socijalni rad kao glavnih institucija za decu u različitim stanjima potrebe i uputnog organa za smeštaj u sigurne kuće.

Trening su vodile dve vrsne stručnjakinje Instituta za mentalno zdravlje Beograd, psihološkinja Jelena Radosavljev Kirćanski i socijalna radnica Jasmina Bogdanović, koje su nesebično, iz profesionalnog i ličnog iskustva, delile smernice, prakse i veštine sa učesnicima i učesnicama treninga. Teme koje su obuhvaćene ovim treningom bile su: dečje razvojne norme - šta očekujemo u kojoj fazi razvoja dece; kako porodično nasilje remeti tipičan razvoj, i šta se dešava u razvoju dece i mladih koji su žrtve porodičnog nasilja; zatim, kako prepoznati traumatske reakcije dece, i izazovna ponašanja dece koja su svedoci i žrtve porodičnog nasilja. Pored pravljenja strategija za postupanje s decom koje će primenjivati u svom radu, učesnici i učesnice su imali priliku da diskutuju o najprihvatljivijim načinima komunikacije s decom koja su svedoci porodičnog nasilja, da razmenjuju teškoće s kojima se suočavaju stručnjaci u sigurnim kućamai najsvrsishodnije strategije za intervenisanje u komplikovanim situacijama, kao i da mapiraju resurse i načine eko mapu koja prikazuje saradnju s drugim službama.  

Fotografija: UG "Atina"

Fokus treninga je bio usmeren na razumevanje traume iz dečjeg ugla, načine na koje trauma utiče na decu, i koliko je svakom detetu od rođenja najbitnija sigurnost. Deca koja su svedoci i žrtve traume tu sigurnost su izgubili ili je nikada nisu ni imali u svojoj primarnoj porodici. Kroz različite primere prikazano je kako deca, u zavisnosti od uzrasta, osećaju i doživljavaju nasilje. I pored brojnih razlika koje se odnose na uzrast, jedno je zajedničko za svu decu, njihova potreba da se osećaju sigurno i bezbedno. Upravo zbog tog osećaja sigurnosti koje je nasilje pokidalo ili nije ni dozvolilo da se razvije, deca samostalno razvijaju odbrambene mehanizme preživljavanja, ali i osećaja krivice da su mogli da spreče nasilje ili pak da su oni sami uzroci nasilja u porodici.

Kroz različite interaktivne vežbe učesnici/ce treninga su imali mogućnost da se stave u ulogu dece koja su svedoci i/ili žrtve nasilja. Vođeni stručnim metodama od strane predavačica, mogli su da osete kako dolazi do izolovanja dece iz društva i sredine u kojoj se nalaze, koja je to razlika između dece koja odrastaju u zdravoj i nenasilnoj sredini gde su zadovoljene sve njihove potrebe i one dece koje ne samo porodica, nego ni sistem zaštiite, ne vidi. 

Takođe, imali su prilike da kroz zajednički rad uvide koja je njihova uloga, i gde se svi mi kao ljudi, društvo, specijalizovani stručni radnici i radnice nalazimo u lancu i sistemu pružanja pomoći i podrške deci. Trauma neće nestati, ali na nama je odgovornost da pomognemo deci da postanu odrasli ljudi koji će moći da nose svoju traumu, a ne da trauma nasilja nosi i vodi njih kroz život.

Fotografija: UG "Atina"

„Prvi put prisustvujem treningu gde se pristupa deci posebno iz psihološkog ugla, gde traumu koju deca nose sa sobom ne posmatramo samo iz teorijskog ugla profesionalaca, nego isključivo iz ugla deteta koje je tu traumu preživelo“, utisci su jednog od učesnika, predstavnika Prihvatilišta za žrtve nasilja u porodici.

Trening je sproveden u okviru projekta „Unapređenje bezbednosti žena i devojčica povećanjem učinka skloništa za žrtve RZN i nasilja u porodici”, koji UG „Atina“ sprovodi u saradnji sa UN Women, a uz podršku Britanske ambasade u Beogradu.

Ovaj tekst nastao je u okviru projekta „Sigurnost žena i devojčica u Srbiji”, koji sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women), u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a uz podršku Britanske ambasade u Beogradu. Stavovi u ovom tekstu pripadaju isključivo autorkama, i ne predstavljaju nužno stavove UN Women i Britanske ambasade.