Radionica nakita u Atininim prostorijama

Radionice nakita organizuju se dva puta nedeljno u okviru programa Otvorenog kluba koje sprovodi NVO Atina. U njoj trenutno učestvuje 10 korisnica Atininih programa socijalnog uključivanja žrtava trgovine ljudima, uz podršku Fairgirl fondacije.

Kroz ove radionice korisnice razvijaju socijalne veštine i dobijaju nove praktične veštine, a takođe kroz pravljenje nakita razvijaju kreativnost pa tako i samopoštovanje i individualnost. Jedan od najvažnijih ciljeva programa socijalnog uključivanja žrtava trgovine ljudima koje sprovodi NVO Atina je izgradnja samostalnog života i time stvaranje uslova za egzistenciju u kojoj je smanjen rizik ponovnog postajanja žrtvom bilo kog oblika nasilja.

S obzirom da većina korisnica programa socijalnog uključivanja dolazi iz siromašnih i marginalizovanih porodica i da ili nikad nisu išle u školu ili su završile samo nekoliko razreda osnovnog obrazovanja, NVO Atina veliku pažnu poklanja obrazovnom statusu žrtava trgovine ljudima. Pored ekonomskog aspekta, školovanje i zapošljavanje imaju posledice i u socijalnoj sferi tako što doprinose proširivanju mreže socijalnih kontakata.