Rečnik termina o trgovini ljudima

Sledeća lista ključnih termina, koji se koriste u seks trafikingu, objavljena je u knjizi
Iznajmljivanje Lejsi: Priča o prostituisanoj deci Amerike, autorke Linde Smit.

Automatik— Termin označava “automatsku” rutinu žrtve, kada njen makro otputuje, kada je u zatvoru, ili iz nekog drugog razloga nije u direktnom kontaktu sa onima koje prostituiše. Od žrtava se očekuje da poštuju pravila, i često to rade iz straha od kazne, ili zato što su psihološki izmanipulisane da osećaju odanost i ljubav prema makrou. Sav novac zarađen tokom “automatika” predaje se makrou. Ovaj novac može se koristiti za putne troškove/račun za telefon, ili plaćanje kaucije ukoliko je makro u zatvoru.

Čuvarka — Ženska osoba imenovana od strane trgovca/makroa da nadgleda ostale, i prijavi kršenje pravila. Kao “desna ruka” makroa, Čuvarka može da pomaže u upućivanju žrtava, skupljanju novca, rezervaciji hotelskih soba, davanju oglasa, ili kažnjavanju drugih devojaka.

Žigosanje — Tetoviranje ili rezbarenje kože žrtve, koje označava da je u vlasništvu trgovca/makroa/bande.

Bordel (Kupleraj ili Javna kuća) — Ove ustanove mogu biti stanovi, kuće, kamp kućice, ili bilo koji drugi objekat u kome se prodaju seksualne usluge. Može se nalaziti u ruralnoj oblasti ili u finom okruženju. Većina bordela koristi mere bezbednosti, kako bi se sprečili napadi drugih kriminalaca, ili obezbedilo pravovremeno upozorenje ukoliko su pripadnici policije u blizini. Mere bezbednosti su dvostrane - čuvaju žene i decu od izlaska, i kriminalce od ulaska. Ova mesta se obično čuvaju (i rade) 24 sata dnevno, ali neka imaju periode kada su zatvorena, tokom kojih su žrtve zaključane spolja. Žrtve mogu biti držane na jednoj lokaciji tokom dužih vremenskih perioda, ili ih mogu rotirati na svakih nekoliko dana.

Uhvaćen slučaj— Termin koji se odnosi na makroa ili žrtvu koji su uhapšeni i optuženi za zločin. Odabir — Proces putem kojeg novi makro preuzima “vlasništvo” nad žrtvom. Žrtve su naučene da ne dižu pogled sa zemlje ni u jednom trenutku. Prema tradicionalnim pravilima makroa, kada žrtva pogleda drugog makroa u oči (slučajno ili namerno), time ga je izabrala da postane njen makro. Ukoliko prethodni makro želi žrtvu nazad, mora da plati naknadu novom makrou. Kada se ovo dogodi, on će primorati žrtvu da radi više kako bi mu nadoknadila novac koji je izgubio u ovoj transakciji. (Pogledati Nesmotreno posmatranje)

Krug — Skup gradova unutar kojih se prostituisane osobe rotiraju. Primer bi bio Krug zapadne obale - San Dijego, Las Vegas, Portland - i gradovi između njih. Termin može da označava i lanac država, kao što je “Minesota lanac”, kojim se žrtve sele kroz brojne lokacije od Minesote do tržišta Njujorka.

Tatica — Termin koji žrtva mora da koristi, na insistiranje makroa, kada mu se obraća.

Sudar — Razmena tokom koje se prostitucija odvija, ili sama aktivnost prostitucije. Za žrtvu se kaže da je “na sudaru” ili “sa sudarom”.

Eskort Služba — Organizacija koja obavlja posao mahom putem mobilnog telefona i interneta, koja šalje žrtvu na lokaciju kupca (“izlazak”) ili organizuje dolazak kupca u kuću ili stan (“kućna poseta”); može biti u pitanju radno mesto jedne žene, ili manji bordel. Neke eskort službe su umrežene sa drugima, i mogu da okupe veliki broj žena za žurke i konvencije. Otkupnina — Novac koji će makro zahtevati od žrtve koja razmišlja o pokušaju da ode. U pitanju je nerazumno visok iznos, kako bi je obeshrabrio. Većina makroa nikada neće dozvoliti žrtvama da ih same napuste.

Porodica — Termin koji se koristi da se opišu pojedinci pod kontrolom istog makroa. On igra ulogu oca (ili “Tatice”) dok grupa ispunjava potrebe “Porodice”.

Prefinjeni makro/Romeo — Makro koji se diči svojom sposobnošću da kontroliše druge, pre svega, putem psihološke manipulacije. Iako možda obasipa žrtve pažnjom i poklonima (naročito u fazi regrutacije), pretnja nasiljem je uvek prisutna.

Gorila (ili Gerila) makro — Makro koji svoje žrtve kontroliše skoro u potpunosti putem fizičkog nasilja i sile.

“Džon” (Kupac ili “Trik”) — Pojedinac koji plaća za, ili trguje nečim u zamenu za, seksualne odnose.

Dečije šetalište – Oblast poznata po prostituciji koja uključuje mlađe žrtve.

Gušter sa parkinga — Pogrdan termin za osobu koju prostituišu na stajalištima za kamiondžije.

Madam — Starija žena koja upravlja bordelom, eskort službom ili sličnom ustanovom za prostituciju. Može raditi sama, ili u saradnji sa drugim trgovcima.

Iz džepa — Fraza koja opisuje žrtvu koja nije pod kontrolom makroa, ali radi na teritoriji koju kontroliše makro, što je čini ranjivom na pretnje, uznemiravanje i nasilje, kojim je primoravaju da “odabere” makroa. Termin može da označava i žrtvu koja ne poštuje pravila svog makroa.

Krug makroa— Kada nekoliko makroa okruži žrtvu, kako bi je zastrašili verbalnim i fizičkim pretnjama, disciplinovali je, ili je primorali na Odabir.

Kvota — Unapred zacrtana suma novca koju žrtva mora da zaradi svake noći pre nego što može da se vrati “kući”. Kvote se obično kreću od 300 do 2000 dolara. Ako se žrtva vrati bez ispunjene kvote, najčešće će biti pretučena, a onda vraćena na ulicu da zaradi ostatak. Kvote variraju, u zavisnosti od geografske oblasti, lokalnih događaja, itd.

Nesmotreno posmatranje— Termin koji se odnosi na čin gledanja oko sebe, umesto držanja spuštenog pogleda. Posmatranje je protiv pravila, i može greškom dovesti neobučenu žrtvu u situaciju “Odabira”.

Odmetnik — Osoba koja se prostitucijom bavi bez makroa.

Priprema — Kombinacija psihološke manipulacije, zastrašivanja, grupnog silovanja, sodomije, prebijanja, uskraćivanja hrane ili sna, izolacije od prijatelja ili porodice i drugih izvora podrške, i pretnje deci ili držanje dece žrtava kao taoca. Priprema služi da slomi otpor žrtve, i osigura da će se žrtva povinovati.

Izdizanje — Pokušaj žrtve da pobegne, ili napusti prostituciju.

Staja — Grupa žrtava koje su pod kontrolom jednog makroa.

Igra/Život — Supkultura prostitucije, zajedno sa pravilima, hijerarhijom autoriteta, i jezikom. Nazivati čin podvođenja “igrom” stvara iluziju da to može da bude zabavan i lak način da se zaradi novac, dok je realnost mnogo neprijatnija. Žene i devojke će reći da su iskusile taj “život” ako su bile uključene u prostituciju tokom određenog perioda.

Staza (Šetalište ili Oštrica) — Područje grada poznato po prostituciji. To može da bude područje koje okružuje grupu striptiz klubova ili pornografskih prodavnica, ili određeni deo ulice. Trgovina/Razmena — Podrazumeva premeštanje žrtve, kao robe, između makroa. Makro može da menja jednu devojku za drugu, ili da ugovori razmenu devojaka uz doplatu.

Trik — Čin prostitucije, ili osoba koja ga plaća. Za žrtvu se kaže da “obrće trik” ili da je “sa trikom”.

Polaznici— Osobe primorane da se bave prostitucijom, ili osobe koje su tek uključene u prostituciju.

Supružice/Supruge po braku/Sestre supruge — Način na koji se međusobno oslovljavaju žene i devojke pod kontrolom istog makroa. (Pogledati Porodica i Staja.)

Telst za NVO Atina sa engleskog prevela Marija Pantelić.

U originalu tekst možete čitati putem linka
http://sharedhope.org/learn/traffickingterms/