RJT i Atina potpisali memorandum o suzbijanju trgovine ljudima

Republičko javno tužilaštvo Repubike Srbije i NVO Atina, u partnerstvu sa Ambasadom Francuske u Srbiji, potpisali su danas Memorandum o razumevanju i međusobnoj saradnji u suzbijanju trgovine ljudima. Memorandum predviđa saradnju potpisnica u prikupljanja podataka i razmene informacija u predmetima trgovine ljudima, kao i prevenciji i unapređenju prava žrtava trgovine ljudima.

Memorandum o razumevanju potpisale su republički javni tužilac Zagorka Dolovac, predsednica NVO Atina Marijana Savić I ambasador Francuske, njegova ekscelencija François-Xavier Deniau. Osnovni ciljevi RJT i NVO Atina su da se poveća kvalitet usluga namenjen žrtvama trgovine ljudima, kao i stepen poštovanja njihovih prava. Osim poboljšanja položaja i zaštite prava žrtava na sudu, cilj je da se poveća efikasnosti sudskih procesa, doslednost krivičnog gonjenja i izricanje adekvatnih kazni za počinioce.

Ova saradnja obezbdiće i razmenu informacija, iskustva i modeliadobre prakse u slučajevima suzbijanja trgovine ljudima, kao i upoznavanje zaposlenih u pravosudnim orgaima sa specifičnostima problema trgovine ljudima.

U borbi protiv trgovine ljudima uključujući trgovinu decom, potpisnici se obavezuju da će učestvovati u zajedničkim aktivnostima kako bi se povećala efikasnost u rešavanju slučajeva trgovine ljudima.
http://www.rjt.gov.rs/

Fotografije sa ovog događaja možete pogledati OVDE.