Rodno osetljiv pristup u zagovaranju i monitoringu

Rodno osetljiv pristup u zagovaranju i monitoringu

U okviru projekta  “Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje u lokalnim samoupravama” koji NVO Atina sprovodi u partnerstvu sa Fondacijom Konrad Adenauer i Udruženjem pravnika Makedonije, uz finansijsku podršku Evropske unije, održan je dvodnevni trening u periodu od 26-27.06.2018. u Beogradu, pod nazivom  „Rodno osetljiv pristup u zagovaranju i monitoringu“. Trening su održale predstavnice NVO Atine, a učesnici su bili predstavnici partnerskih organizacija u okviru projekta i to Crvenog krsta Šid, Ženska inicijativa Jefimija iz Sremske Mitrovice, COSMO iz Subotice, PIN iz Beograda,  MILA, Sigma plus, DROM Kumanovo, Makedonski crveni krst, kao i organizacija REC iz Niša.

Na prvom danu treninga obradjivane su teme koje se odnose na razumevanje rodnih, polnih i kulturoloških specifičnosti, podsticana je diskusija o ovim pojmovima i razmena znanja medju učesnicima. Učesnici su imali prilike da se upoznaju sa teorijskim okvirima ovih pojmova i da čuju različita stanovišta o ovim pojmovima. U nastavku treninga kroz vežbu učesnici su upoznati sa modelom gender mainstreaming-a, te su nakon toga imali prilike da implementiraju ovaj model u svoje projekte i prezentuju način na koji bi nadalje ih implementirali sa znanjima koja su stekli.

Učesnici su naveli da im je posebno značajno bilo to što su imali prilike da na konkretnim primerima isprobaju znanja i veštine koje su prezentovane na treningu, kao da na aktuelnim projektima mogu planirati dalje aktivnosti u skladu sa rodno-senzitivnim pristupom.

Učesnici su takodje naveli da im je ovaj trening pomogao u osvešćivanju rodnih nejednakosti i u savladavanju mehanizama sa kojima se zajedničkim naporima možemo zalagati za ukidanje istih.

Predstavnice NVO Atine su sa učesnicima podelile svoja iskustva iz prakse, ako i metode planiranja i zagovaranja u skladu sa rodno-senzitivnim prisutupom u okviru programa i politika NVO Atine.