RT Vojvodine - Povećani rizici od nasilja u digitalnom svetu

RTV - Povećani rizici od nasilja u digitalnom svetu

Vizual: Bojan Milojević

NOVI SAD - Tokom pandemije Kovida-19 najveći deo komunikacije preselio se u digitalnu sferu i na internet, a rizici od nasilja u digitalnom svetu time su se značajno povećali. Istraživanje udruženja "Atina" iz Beograda potvrđuje visoku stopu zastupljenosti digitalnog nasilja u trgovini ljudima, a stručnjaci upozoravaju na to da je tokom pandemije povećan i broj prijava onlajn nasilja nad maloletnim licima.

Tokom pandemije Kovida-19, osim komunikacije i krivična dela su se preselila u digitalnu sferu, te se sve češće uvodi termin sajbertrafikinga, što znači da se trgovina ljudima može odvijati onlajn, kaže Andrijana Radoičić iz udruženja "Atina".

Žene, žrtve trgovine ljudima, najčešće trpe "sajber proganjanje" i "sajber pretnje", koje su u vezi sa sudskim postupkom i imaju za cilj da ih zastraše, kako one ne bi dalje učestvovale u procesu, kaže Radoičić.

Kada je reč o maloletnim licima, u Ministarstvu unutrašnjih poslova navode da je Odsek za suzbijanje nedozvoljenih i štetnih sadržaja na internetu, od početka godine podneo 46 krivičnih prijava zbog izvršenja 71 krivičnog dela, a najčešće su to bili prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala, iskorišćavanje maloletnog lica u pornografske svrhe i krivično delo – polno uznemiravanje.

Tokom ove godine deca, roditelji i nastavnici su više nego ikada upućeni na upotrebu interneta, kažu u Nacionalnom kontakt centru za bezbednost dece na internetu, a tome je doprinela i onlajn nastava. Navode da je u ovom periodu prijavljeno i više zloupotreba.

Nasilje na internetu jednako je važno kao i ono koje se dešava u realnom svetu i tako ga treba posmatrati i procesuirati, navode u udruženju "Atina". Svi oblici digitalnog nasilja posebno su opasni, jer se taj vid kriminala ne prepoznaje lako, a epidemija je pokazala da se vrbovanje i radne eksploatacije veoma često dešavaju putem interneta, naglasila je Andrijana Radojičić.

Tekst u originalu možete čitati putem linka: http://rtv.rs/sr_ci/vojvodina/novi-sad/povecani-rizici-od-nasilja-u-digi...