Sa devojkama i za devojke

Udruženje građana Atina za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika nasilja nad ženama uz podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) u periodu od 1. avgusta 2018. godine do 30. jula 2019. godine sprovodi projekat “Sa devojkama i za devojke – Podrška lokalnim kancelarijama za mlade u podizanju svesti u oblasti rodne ravnopravnosti”.

Projekt za cilj ima promovisanje rodne ravnopravnosti i umanjivanje rizika od rodno - zasnovanog nasilja među mladima, sa posebnim fokusom na devojke u pet gradova u Srbiji i to u Kikindi, Beogradu, Novom Pazaru, Jagodini i Vranju.

Programske aktivnosti realizuju se u saradnji sa lokalnim kancelarijama za mlade sa fokusom na istraživaje stavova mladih o rodnim stereotpima i ulogama, prikazivanje korelaciju između rodneravnopravnosti, rodnih stereotipa i rodno-zasnovanog nasilja među populacijom mladih, sa posebnim osvrtom na devojke.

Projekat predviđa usavršavanje devojaka za aktizam u zajednici i liderstvom sa fokusom na osnaživanje ličnih kapaciteta i veštima u oblastima rodnih stereotipa i rodno-zasnovanog nasilja.

Aktivnosti se sprovode u okviru zajednickog projekta Integrisani odgovor na nasilje nad zenama i devojcicama u Srbiji II, koji realizuju UNICEF, UN Women, UNFPA i UNDP, u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije, na celu sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost. Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji usmeren je na razvoj društvenog i institucionalnog okruženja koje će doprineti nultoj toleranciji i iskorenjavanju nasilja nad ženama u Srbiji. Zajedničkim delovanjem agencija Ujedinjenih nacija i Vladinih tela doprinosi se rešavanju problema nasilja u porodici i partnerskim odnosima, unapređuje podrška ženama, devojčicama i njihovim porodicama i stvara okruženje koje ne toleriše nasilje.
Projekat se sprovodi uz podršku Vlade Švedske