Sedam načina na koje se tehnologija bori protiv trgovine ljudima

Stotine hiljada domaćih i stranih državljana, odraslih i dece, trafikuje se kroz SAD svake godine. (Fotografija: Red Thread Movement)

Mnoge izraz “trgovina ljudima” asocira na slike perverzija sakrivenih u nelegalnim, podzemnim tržištima zemalja u razvoju. Ironično, potražnja razvijenih država kao što je SAD pokreće nelegalna tržišta u zemlji i inostranstvu, a stotine hiljada domaćih i stranih državljana, odraslih i dece, u riziku su od seks trafikinga u SAD-u svake godine. Potražnja za komercijalnim seksom sa maloletnicima ne jenjava; štaviše, javlja se zahtev za sve mlađim i mlađim dečacima i devojčicama.

Napredak u brzorastućem tehnološkom sektoru nosi sa sobom posledice i po trgovce i po one koji se bore protiv trgovine ljudima. Tehnologija je istorijski korišćena na štetu žrtava; trgovci koriste društvene mreže, sajtove, i anonimne aplikacije i mreže kako bi kontaktirali i regrutovali svoje žrtve (često putem obmanjujućih ili poruka prisile), postavljaju onlajn reklame o uslugama koje mogu biti kupljene od njihovih žrtava, i lako i anonimno komuniciraju sa kupcima i saradnicima u okviru svog kruga trgovine ljudima.

Tehnološki napredak pružio je i neslućene mogućnosti za sprovodioce zakona da prate nezakonite aktivnosti, lociraju i spasu žrtvu, prikupe i analiziraju podatke koji će dovesti do krivičnog gonjenja trgovaca, i pojednostave komunikaciju između aktera u borbi protiv trgovine ljudima i agencija.

Neki od najistaknutijih tehnoloških napredaka koji poboljšavaju rad onih koji se bore protiv ropstva uključuju i:

 1. Spotlight alat koji je predstavljen od strane kompanije Thorn: Digital Defenders u proleće 2014. godine. Ovaj alat dostupan je sprovodiocima zakona širom zemlje, a dizajniran je da prikuplja podatke iz svih onlajn oglasa o komercijalnom seksu. Agencije koje koriste ovaj alat smanjile su vreme istrage za 43%.
 2. Memex program Defense Advanced Research Projects Agencije (DARPA), koji je pokrenut 2014. godine, za borbu protiv trgovine ljudima putem unapređenog pretraživača. Iako ovaj alat nije široko dostupan, DARPA je nastavila istraživanje koje se fokusira na revoluciju tehnologije u anti-trafiking prostoru.
 3. Nacionalni Resurs Centar za trgovinu ljudima (NHTRC), kojim upravlja Polaris. Ova besplatna telefonska linija pomaže žrtvama i članovima zajednice 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, na preko 200 jezika. Uslugama ove linije može se pristupiti i putem maila i onlajn formulara za dojavu. Ovaj Polarisov program podržava i ostale zemlje koje razmatraju uvođenje linija sličnih NHRTC-u u SAD-u.
 4. Microsoftov PhotoDNA, koji pomaže onlajn identifikaciji fotografija dece koja su seksualno eksploatisana. Njegova usluga dostupna je besplatno kvalifikovanim organizacijama, i učinila je monitoring nelegalnih onlajn oglasa mnogo lakšim za upravljanje sprovodiocima zakona.
 5. CyberTipline, kojim upravlja Nacionalni Centar za nestalu i eksploatisanu decu (NCMEC). Služi kao mehanizam za članove zajednice da prijave potencijalne slučajeve eksploatacije dece. Od 1998. godine, primio je preko 4,3 miliona dojava.
 6. U 2013. godini, Polaris i Torn udružili su se sa Twilio i Salesforce Fondacijom kako bi razvili NHTRC SMS servis; žrtve mogu da pošalju kratak SMS sadržaja “BeFree” za diskretan i pravovremeni pristup telefonskoj liniji.
 7. Objave javnog servisa za borbu protiv trgovine ljudima (PSA), razvijenog od strane vladinih i nevladinih aktera, a kojima se može lako pristupiti, i koje se mogu lako prosleđivati onlajn. Jedna od naših omiljenih kampanja je MTV Exit.
---

11. januar posvećen je podizanju svesti o trgovini ljudima. Jedan od najboljih aspekata je proslavljanje malih koraka i velikih skokova koje smo napravili u prevenciji, remećenju, krivičnom gonjenju trgovaca ljudima i kupaca seksa, dekriminalizaciji žrtava, i rehabilitovanju preživelih. Marljiv rad bezbroj pojedinaca, organizacija, radnih grupa, zaslužuje priznanje za napore - od života kojima su pomogli (i nastavljaju da pomažu) u oporavku, do politika na koje su uticali i koje su implementirali.

Što je najvažnije, danas se fokusiramo na podizanje svesti o teškim činovima radne i seksualne eksploatacije u ovoj zemlji i širom sveta. Pripadnici ovog pokreta podstiču javnost da preispita društvene norme koje jačaju viktimizaciju ranjivih i marginalizovanih populacija (npr. uključenih u sistem brige o deci i maloletničkog pravosuđa, migranata...). Žrtve trgovine ljudima često propadaju kroz pukotine više sistema, ali ovaj pokret izgrađen je na snazi članova zajednice koji su se udružili da zaustave najbrže rastući kriminal na svetu.

Internet čini pridruživanje pokretu za zaustavljanje modernog ropstva lakšim nego ikada. Možemo pomoći da naše zajednice ostanu bezbedne pridržavanjem ovih važnih saveta:

 1. Obrazujte sebe i svoju zajednicu o ovom problemu. Obratite pažnju na način na koji rečitost često utiče na diskusiju, kako biste se uključili u dobro informisani diskurs. Identifikujte maloletne žrtve seksualne eksploatacije kao ono što jesu - žrtve silovanja, ne deca-prostitutke.
 2. Donirajte i/ili volontirajte u lokalnim, nacionalnim i međunarodnim neprofitnim organizacijama u ovoj oblasti.
 3. Na poslednjem mestu, ali možda najvažnije, ako sumnjate da postoji trgovina ljudima, prijavite slučaj lokalnoj policiji ili Nacionalnom Resurs Centru za trgovinu ljudima. Vaša anonimna dojava može da spasi živote.

 

 

Za NVO Atina text prevela Marija Pantelić

Text u originalu možete pronaći ovde:

http://www.forbes.com/sites/rebeccasadwick/2016/01/11/tech-fighting-human-trafficking/#2a17045549b1