Sirija:Primarna je potreba za većim fokusom na kontekstualizaciju agende žene, mir i bezbednost

Sirija:Primarna je potreba za većim fokusom na kontekstualizaciju agende žene, mir i bezbednost

Izjava na 36. sednici Saveta za ljudska prava UN (11-29. septembar 2017. godine) tačka 4. Interaktivni dijalog sa Anketnom komisijom o Sirijskoj Arapskoj Republici

Od ključnog je značaja mnogo veći fokus na kontekstualizovanje agende Žene, Mir i Bezbednost, uključujući tu i ovaj Savet i njegove mehanizme, kako bi se obezbedila značajna zaštita, učešće, i podrška ženama i devojčicama u Siriji, kao i onima koje traže utočište van nje.

Tokom sukoba u Siriji, aktivistkinje za ženska prava pružale su širok spektar usluga od životne važnosti, i zalagale se za ljudska prava žena i devojčica. Međutim, njihov doprinos, iskustvo, i brige i dalje nisu prisutni u diskusijama o međunarodnoj politici, humanitarnim odgovorima, ni mirovnim pregovorima. Kako bi se to rešilo, organizacija WILPF je, zajedno sa Amnesty International UK i Women Now for Development, organizovala konsultacije sa Sirijkama, borkinjama za ljudska prava, rodnu ravnopravnost, i pripadnicama organizacija civilnog društva, uključujući i dve lice-u-lice radionice, fokus grupe unutar Sirije i u susednim zemljama, i intervjue sa ključnim informatorima, aktivistkinjama, u Siriji i inostranstvu.

Jedan od konkretnih ishoda ovih konsultacija bio je i izveštaj[1] koji prikazuje doprinose fenomenalnih aktivistkinja za ženska prava, koje se svakodnevno suočavaju sa poražavajućim pretnjama, ali hrabro nastavljaju svoj rad, i pružaju niz usluga građanima Sirije, od obrazovnih do zdravstvenih, administrativnih, humanitarnih, osnaživanja, rada u zajednici, podizanja svesti i međunarodnog zagovaranja. 

Izveštaj predstavlja njihovu analizu prepreka i izazova sa kojima se suočavaju, u odnosu na četiri stuba: participaciju, nasilje nad ženama i devojčicama, bezbednost i pravdu, i izbeglice i prisilna raseljavanja. Izveštaj pruža preporuke državama članicama UN i drugim akterima, zasnovane na njihovom iskustvu, temeljnom razumevanju i analizi konflikta.

Iako su konsultacije i prateći izveštaj urađeni u svrhu informisanja o procesu razvoja novog nacionalnog akcionog plana Velike Britanije “Žene, mir i bezbednost”, njihova analiza i preporuke relevantne su za sve države i aktere koji rade na agendi vezanoj za Žene, Mir i Bezbednost, kao i za one koji žele da vide mirno okončanje sukoba u Siriji.

Iz tog razloga, pozivamo sve prisutne delegacije, Istražnu komisiju, i druge UN aktere da pažljivo razmotre ovaj izveštaj i postupe u skladu sa preporukama. Hrabre Sirijke koje su doprinele svojom ekspertizom, i nastavljaju svakodnevno da rizikuju svoje živote, ne zaslužuju ništa manje od toga.

 

[1] “Odgovor Sirije. Konsultacije o nacionalnom akcionom planu Velike Britanije “Žene, mir i bezbednost”, dostupne na arapskom i engleskom jeziku putem linka: http://wilpf.org/wilpf-publications/

Tekst u originalu možete čitati putem linka http://wilpf.org/wilpf_statements/syria-a-fundamental-need-for-greater-f...