Socijalno preduzetništvo među ključnim koracima ka rodnoj ravnopravnosti

Fotografija: Arhiva UG Atina

U okviru svojih napora da žene i devojke koje su preživele trgovinu ljudima ekonomski osnaži i pripremi za tržište rada, a ujedno im pomogne u pronalaženju posla, NVO ATINA sprovodi projekat "Socijalno preduzetništvo kao sredstvo za ekonomsko osnaživanje žena i devojaka koje su preživele trgovinu ljudima", a u okviru šireg programa "Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti u Srbiji", koji rеalizuju Koordinaciono tеlo za rodnu ravnopravnost Republike Srbije, Ministarstvo za еvropskе intеgracijе i Agеncija UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanjе žеna (UN Women) uz podršku Dеlеgacijе EU u Srbiji.

Pored projekta ATINE, podržano je još sedam organizacija koje će raditi na ekonomskom osnaživanju žena na selu i ženskom preduzetništvu. Svi projekti pružaju modele za podršku ženama da poboljšaju svoju ekonomsku poziciju i ravnopravno nastupaju na tržištu rada ili kao preduzetnice. Ekonomsko osnaživanje žena i naročito žena iz marginalizovanih grupa, odnosno onih koje su pretrpele neki oblik eksploatacije važno je kako zbog podrške ukupnoj borbi za rodnu ravnopravnost i politikama koje iz nje proizlaze, tako i zbog unapređenja celovite socio-ekonomske situacije u zemlji koja je dugi niz godina slovi kao tranziciona. S obzirom da se žene i devojke koje su preživele trgovinu ljudima na jesu prepoznate kao teško zapošljive, podrška koja se kroz ovaj projekat pruža je tim pre značajnija, pošto takvi programi generalno nedostaju, drugim rečima država ne osmišljava niti pruža kontinuirane programe podrške specifično namenjene ovoj ranjivoj grupi. Cilj programa ekonomskog osnaživanja, nije, dakle, da se utiče samo na uprapređenje pojedinačih života ovih žena, već da se da podstrek razvoju  i ekonomskom boljitku sveukupne zajednice.

Zalaganje za rodnu ravnopravnost znači i jednak pristup tržištu rada, jednaku mogućnost da se nađe posao i da se od njega dostojanstveno živi. Međutim, koliko god da je ovo teško postići za žene na nivou opšte populacije, daleko teže je to ostvariti za žene koje pripadaju nekoj ranjivoj i višestruko marginalizovanoj grupi, kakve su žrtve trgovine ljudima. Zbog toga je rad na ekonomskom osnaživanju ovih žena tek preduslov da one uopšte participiraju na tržištu rada i pokušaju da regularno privređuju za dostojanstven život, i same daju doprinos borbi za rodnu ravnopravnost, i zato je on tako važan.

Projekat "Socijalno preduzetništvo kao sredstvo za ekonomsko osnaživanje žena i devojaka koje su preživele trgovinu ljudima" ima za cilj da sa jedne strane podigne kapacitete za zapošljivost 20 žena koje su preživele trgovinu ljudima kroz sveobuhvatni program ekonomskog osnaživanja koju u sebi sadrži nekoliko komponenti - obuka za pristup tržištu rada, trening u Bagel Bejglu i praksa u Bagel Bejglu. Sa druge strane, ideja je da promovišemo socijalno preduzetništvo kao koncept koji može pokrenuti inovativne dohodovne aktivnosti u okviru ženskih organizacija. 

Program obuke kreće sledećeg meseca.

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti", koji sprovodi Agencija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), uz finansijsku podršku Evropske unije. Stavovi u ovom tekstu pripadaju isključivo autorima i autorkama, i ne predstavljaju nužno stavove UN Women, Ujedinjenih nacija, ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija. Projekat je deo inicijative za podršku ženskom preduzetništvu, ženama u ruralnim područjima, smanjenje diskriminacije na tržištu rada i prilikom zapošljavanja i podsticanje dijaloga o značaju ekonomskog osnaživanja žena i razmene znanja i informacija među ženama preduzetnicama.