Sprečavanje trgovine ljudima i nasilja nad ženama i devojčicama u kontekstu globalnih migracija

PRATITE NAS UŽIVO NA FACEBOOK-u https://www.facebook.com/NGOAtina
Vebinar “Sprečavanje trgovine ljudima i nasilja nad ženama i devojčicama u kontekstu globalnih migracija”, 10. jun 2021. koji organizuju organizacija Atina i Evropska feministička mreža WIDE+.
Glavna intencija ovog događaja jeste da okupi branitelje/ke ljudskih prava i predstavnice/ke organizacija civilnog društva koji se bave tematskim oblastima migracija, ženskih, dečjih i ljudskih prava, prevencije nasilja i trgovine ljudima, sa ciljem da se bliže upoznaju sa CEDAW dokumentima i počnu aktivno da ih koriste u zagovaračkim akcijama; s tim u vezi, naročita pažnja biće posvećena Generalnoj preporuci br. 38 i iskustvima zemalja Balkanske rute.
Na vebinaru će govoriti:
Dr Dalia Leinartė, članica CEDAW komiteta UN-a, profesorka na Vytautas Magnus univerzitetu u Litvaniji i Lucy Cavendish koledžu Univerziteta u Kembridžu;
Hajar Mohammadi, zagovaračica za prava žena migrantkinja iz Švedske;
Dubravka Vranjanac, programska koordinatorka Save the Children, Bosna i Hercegovina i
Despina Syrri, osnivačica Symβiosis - škole političkih studija u Grčkoj.
 
#️ Širenje prostora za izgradnju kapaciteta i razmena, a u cilju osnaživanja inicijativa žena migrantkinja širom Evrope 2021