Švajcarski državni sekretarijat za migracije

Na sastanku sa Poverenicom o zaštiti žrtava rodno zasnovanog nasilja

Na sastanku sa Poverenicom o zaštiti položaja žrtava rodno zasnovanog nasilja

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, zajedno sa savetnicama prisustvovala je radnom sastanku, na kome su sa članicama Zagovaračke grupe žena i devojaka okupljenih oko Atine, razgovarale o unapređenju mehanizama zaštite prava i položaja žrtava svih oblika rodno zasnovanog nasilja.

Serbian