Abdula Husain M.J. Al-Nameh država Katar; Viktorija Njanjura Republika Uganda; Marijana Ruenes Meksiko; Marijana Savić Republika Srbija; Mira Sorvino Sjedinjene Američke Države.

Marijana Savić u UO fonda UN za žrtve trgovine ljudima

Marijana Savić, direktorka Udruženja građana Atina iz Srbije, imenovana je u Upravni odbor Dobrovoljnog fonda Ujedinjenih nacija za žrtve trgovine ljudima, posebno ženama i decom (UNVTF).

Upravni odbor UNVTF-a sastoji se od pet eksperata sa relevantnim iskustvom u oblasti trgovine ljudima. Njega imenuje generalni sekretar UN- a u skladu sa geografskom zastupljenošću u trogodišnjem mandatu. Pet članova pruža strateške savete Sekretarijatu za upravljanje Fondom.

Serbian