human trafficking

Američki ambasador posetio NVO "Atina" i izneo važne poruke

Na fotografiji: Ross Conroy, ambasador Christopher Hill i Marijana Savić

Američki ambasador posetio NVO "Atina" i izneo važne poruke

Nevladina organizacija "Atina" jedna je od ključnih organizacija u Srbiji koja nizom direktnih usluga i programima pruža pomoć žrtvama trgovine ljudima, pre svega ženama i deci, koji su najčešće žrtve takve trgovine i rodno zasnovanog nasilja.

Serbian