Most – korak napred u zaštiti žena i devojčica žrtava nasilja na Kosovu i u Srbiji

Saradnja u zaštiti žrtava nasilja i trgovine ljudima ne može da čeka

Saradnja u zaštiti žrtava nasilja i trgovine ljudima ne može da čeka postizanje bilo kakvog formalnog dogovora između dveju strana

Korak napred u zaštiti žena i devojčica žrtava nasilja na Kosovu* i u Srbiji

Delimo sa vama članak objavljen u Biltenu br. 57 Radne grupe za poglavlje 35 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji; "Atina" je postala članica Radne grupe u decembru 2023. godine. 

Serbian