udruzenje Atina

Izrađen predlog standarda kvaliteta za pružanje i ostvarivanje usluge smeštaja u prihvatilištu za žene i devojčice sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja

Prihvatilišta za žene i devojčice sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja koje postoje i funkcionišu u Srbiji, suočavaju se sa brojnim izazovima u svom radu i u pružanju usluge sigurnog smeštaja. Ti izazovi obuhvataju različite i neujednačene prakse u postupanju ovih prihvatilišta, kao što su prijem korisnica, procena rizika, planiranje i drugo.

Serbian

Na sastanku sa Poverenicom o zaštiti žrtava rodno zasnovanog nasilja

Na sastanku sa Poverenicom o zaštiti položaja žrtava rodno zasnovanog nasilja

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, zajedno sa savetnicama prisustvovala je radnom sastanku, na kome su sa članicama Zagovaračke grupe žena i devojaka okupljenih oko Atine, razgovarale o unapređenju mehanizama zaštite prava i položaja žrtava svih oblika rodno zasnovanog nasilja.

Serbian

PROGANjAJU POZNANICI, ALI I PARTNERI: Studija udruženja Atina o nasilju nad žrtvama trgovine ljudima u digitalnom okruženju u Srbiji

S. J. M.

09. 01. 2021. u 11:16

ŽRTVE trgovine ljudima u digitalnom okruženju najčešće trpe nasilje od nepoznate osobe koju su upoznali putem interneta. Neznanci su označeni kao nasilnici u 40 odsto ispitanih slučajeva. Na drugom mestu su, u 20 odsto slučajeva, partneri žrtve, zatim slede poznanici iz šireg okruženja, i članovi porodice sa po osam odsto.

Serbian

Za stručna udruženja upitno kako će se kontrolisati zabrana sklapanja maloletničkih brakova

Fotografija sa sajta RoditeljSrbija.rs

U pripremi izmene i dopune Porodičnog zakona: Za stručna udruženja upitno kako će se kontrolisati zabrana sklapanja maloletničkih brakova

U Srbiji se svake godine sklopi 2.000 dečjih brakova, a naša zemlja bi tek sada, sudeći prema najnovijim izmenama i dopunama Porodičnog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015), trebalo da ih ukine.

Serbian