un

Izrađen predlog standarda kvaliteta za pružanje i ostvarivanje usluge smeštaja u prihvatilištu za žene i devojčice sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja

Prihvatilišta za žene i devojčice sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja koje postoje i funkcionišu u Srbiji, suočavaju se sa brojnim izazovima u svom radu i u pružanju usluge sigurnog smeštaja. Ti izazovi obuhvataju različite i neujednačene prakse u postupanju ovih prihvatilišta, kao što su prijem korisnica, procena rizika, planiranje i drugo.

Serbian

Ambasadorka dobre volje UNODC Nadia Murad podiže svoj glas kako bi svet čuo o zločinu trgovine ljudima

23. maj 2017. - “Neizmerno me usrećila vest da su neke od devojčica koje su otete iz škole u Čiboku, u Nigeriji, oslobođene”, Ambasadorka dobre volje za trgovinu ljudima UNODC, Nadia Murad, izjavila je u prepunoj sali tokom Komisije za sprečavanje zločina 22. maja.

Serbian