TRGOVAC SE OBOGATI. ŽRTVU UHAPSE. KUPAC ODLAZI KUĆI

TRGOVAC SE OBOGATI.
ŽRTVU UHAPSE.
KUPAC ODLAZI KUĆI.

Moj makro me odveo na Super Boul.

Prodao me je turistima koji su došli da gledaju fudbalsku utakmicu,
dobro se provedu sa prijateljima, i plate za seks. 

Oni su otišli kući svojim porodicama,
a ja sam bila uhapšena zbog prostitucije.

Provela sam svoj 15. rođendan u zatvoru.

Za NVO Atina sa engleskog prevela Marija Pantelić