Trgovina ljudima – Bolest savremenog društva

Trgovina ljudima – Bolest savremenog društva
S. Zdravković  19/10/2018 DRUŠTVO, Leskovac 
 
Na Tehnološkom fakultetu danas je održana tribina na kojoj su predavači bili stručni radnici Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima iz Beograda i Nevladine organizacije „Atina“.
 
Tim povodom Andrijana Radoičić iz NVO „Atine“govorila je za Dnevnik juga o ovoj temi:
 
„Naše udruženje osnovano je 2003. godine i već 15 godina se bavi mladima, pogotovo decom jer su mladi najugroženija kategorija, naročito devojčice i devojke.  Danas se odvija moderan način trgovine ljudima, putem socijalnih mreža. Mladi momci i devojke su sada u dobi kada se društveni mediji koriste kao dominantan način trgovine ljudima. Mislim da je jako bitno stalno ponavljati, stalno širiti svest da trgovina ljudima nije samo kada neko pređe granicu naše zemlje i kada bude prodat u svrhu prostitucije, seksualne eksploatacije, radne ekspoloaticije. Trgovina ljudima nije samo to. Trgovina ljudima je i prinudni rad i prosjačenje, primoravanje na razna krivična dela, dilovanje i slično.
 
Andrijana dodaje i da je najveći broj trafikera blizak zrtvama, da su oni najčešće srodnici ili bliske osobe.
 
„Najveći statistički pokazatelj kako dođe osoba u situaciji trgovine ljudima i što je zajednički imenitelj većine njih jeste neka vrsta preživljenog nasilja u primarnoj porodici. Žrtve preživljenog nasilja u matičnoj porodici nisu samo romske devojčice koje ne postoje na papirima, nisu to samo nevidljive žene u sistemu,to su devojčice koje su bile zlostavljane u svojim porodicama, ne nužno kroz trgovinu ljudima već i kroz partnersko nasilje, zanemarivanje, zlostavljanje a koje nekritički stupaju u odnose baš iz potrebe da imaju nekog ko će brinuti o njima i neko ko će njima biti blizak. Mi radimo prevenciju sa već identifikovanim žrtvama nasilja  tako da je bitno napomenuti i činjenicu da naša organizacija koristi Metod vođenja slučaja koji smo preuzili iz Socijalnog rada gde svaka žrtva ima svog psihologa, pedagoga koji radi sa osobom žrtvom, učestvuje u njenom uključivanju u normalan tok života.
 
Ključ je u prevenciji!
 
Kako bismo predupredili ovaj globalni fenomen mi mladim ljudima i organizujemo ovakva predavanja kako bi podigli svest o ovoj pojavi jer sama statistika pokazuje da su upravo oni ugrožena kategorija. Informacija o ovom problemu i načinima na koji se on može rešiti su prvi korak u lečenju nečega što slobodno možemo nazvati „bolešću savremenog društva“.
 
Ina Dendić