Trgovina ljudima i krijumčarenje migranata

Trgovina ljudima jedan je od najozbiljnijih oblika kršenja ljudskih prava u našem savremenom svetu, koji donosi visok profit trgovcima kroz pribavljanje i eksploataciju ljudskih bića neprihvatljivim putevima, kao što su sila, prevara ili obmana. Krijumčarenje migranata uključuje omogućavanje nezakonitog ulaska osobe u državu čije to lice nije državljanin ili stanovnik, u zamenu za finansijsku ili drugu materijalnu korist.

Trgovina ljudima i krijumčarenje migranata predstavljaju veliki izazov za zapadnu i centralnu Afriku. Oni su prepreka razvoju, vladavini prava, i ozbiljna su pretnja ljudskoj bezbednosti, s obzirom na to da oba zločina direktno utiču na živote ljudi.

Postoji nekoliko različitih podregionalnih obrazaca trgovine i krijumčarenja, a zločini se neprekidno menjaju kako trgovci i krijumčari koriste faktore koji čine zemlje i osobe ranjivim na ove zločine. Oblici trgovine ljudima uključuju, između ostalog, i seksualnu eksploataciju, prinudni rad u rudnicima, u poljoprivredi i u domaćinstvima, prinudno prosjačenje, i trgovinu organima. 

UNODC (kancelarija UN za pitanja droge i kriminala) povećava kapacitete vlada i civilnog društva, kako bi se efikasno identifikovalo i borilo protiv trgovine ljudima i krijumčarenja migranata gonjenjem kriminalaca, i pružanjem zaštite i pomoći žrtvama trgovine ljudima i krijumčarenim migrantima. Saradnja sa vladama i civilnim društvom ima za cilj:

  • Jačanje zakonodavnih i političkih okvira
  • Jačanje kapaciteta u identifikaciji, istrazi i krivičnom gonjenju, i zaštiti žrtava/krijumčarenih migranata
  • Povećanje podataka o prirodi i obimu trgovine ljudima i krijumčarenja migranata
  • Povećanje svesti o ovim zločinima
  • Povećanje saradnje na nacionalnom, regionalnom, i internacionalnom nivou.

Za NVO Atina text prevela Marija Pantelić

Text u originalu možete pronaći ovde:
http://www.unodc.org/westandcentralafrica/en/newrosenwebsite/TIPSOM/Human-trafficking-and-smuggling-of-migrants.html