Turistički Svet: Beogradski hotel u borbi za bezbedniji turizam

Na Svetski dan turizma, u petak, 27. septembra 2019. godine, u 15 časova u Konferencijskoj sali hotela “Mercure Belgrade Excelsior” održana je konferencija za novinare povodom potpisivanja Memoranduma o saradnji između hotela Mercure Belgrade Excelsior i Udruženja građana “Atina”. Formalizacija saradnje između ovih dveju strana označila je početak zajedničkog rada na stvaranju bezbednijeg turizma i aktivne borbe protiv seksualne eksploatacije u turizmu u Srbiji.

Accor, ECPAT i WATCH PROGRAM

Accor grupacija, kojoj od 2017. godine pripada i Mercure Belgrade Excelsior, predstavlja prvi lanac hotela koji je 2003. godine ozvaničio saradnju sa organizacijom ECPAT (End Child Prostitution Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes), i od tada se aktivno bori protiv ove kriminalne nuspojave turističkog sektora. Unutar svoje organizacije, Accor je osmislio projekat WATCH (We Act Together for Children) sa namerom da ga do 2020. godine sprovede u svim hotelima koji posluju pod okriljem grupacije. Ovaj projekat zasniva se na uskoj saradnji između hotela, državnih institucija i organizacija civilnog društva i njihovim zajedničkim naporima u borbi za bezbedniji turizam. Zaposleni hotela se obučavaju da prepoznaju potencijalno problematične situacije i kroz saradnju sa državnim institucijama i organizacijama civilnog društva adekvatno deluju kako bi osigurali bezbednost svih svojih gostiju.

Cilj WATCH programa, i sa njim povezana zaštita maloletnika od seksualne eksploatacije, jeste smanjenje pravnih i operativnih rizika kao i smanjenje reputacionog rizika za kompaniju, ali po shvatanju ACCOR grupacije to je prvenstveno i moralna obaveza svih aktera u turizmu. Štaviše, ovo nije samo načelno stanovnište, već je to i sastavni deo Povelje o društveno odgovornom poslovanju Accor grupacije, koju je podržao najviši nivo menadžmenta - navodi se u saopštenju Mercure Belgrade Excelsior hotela.

Znajući da je i za najmanju promenu potrebno uložiti veliki trud, u otkrivanje i sprečavanje svih onih neprikladnih i neželjenih situacija koje mogu dovesti do seksualne eksploatacije maloletnika u turizmu u Srbiji, Mercure Belgrade Excelsior Hotel ulazi sa jakim partnerom - udruženjem građana “Atina”, ženskom organizacijom osnovanom 2003. godine u Beogradu čiji je cilj borba protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno zasnovanog nasilja.

Partnerstvo sa NVO Atina

U želji da unapredi borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno zasnovanog nasilja, kao i da poboljša zaštitu i položaj žrtava, ojača rodnu ravnopravnost, Atina sprovodi dugoročne i sveobuhvatne programe socijalnog uključivanja žrtava trgovine ljudima, uz aktivno uključivanje državnih institucija i puno učešće samih korisnika/ca u kreiranju i realizaciji tih programa.

S tim u vezi, Atina sprovodi niz aktivnosti (bezbedan smeštaj za žrtve trgovine ljudima, Reintegracioni centar, koji pomaže da se žrtve u potpunosti oporave, timovi za rad na terenu, koji deluju u više lokalnih zajednica, te program ekonomskog osnaživanja za žene žrtve trgovine ljudima koji se odvija u Atininom Bagel Bejgl socijalnom preduzeću), i kroz njih trenutno pruža podršku za preko 150 primarnih i sekundarnih žrtava trgovine ljudima i osoba u riziku.

Imajući pred sobom jasan cilj da iskorene verovanje da se trgovina ljudima i ekploatacija maloletnika u turizmu dešavaju isklučivo u udaljenim zemljama i da u Srbiji takve situacije ne postoje, Atina i Mercure Belgrade Excelsior Hotel sklopili su saradnju koja podrazumeva sprovođenje obuka i radionica iz različitih oblasti kako bi se ojačali kapaciteti Hotela i svih zaposlenih da preventivno deluju u okviru svojih radnih zaduženja i na vreme otkriju potencijalne situacije seksualne eksploatacije maloletnika i uopšte trgovine ljudima.

Sa druge strane, jedan od važnih zajedničkih zadataka koji stoji pred Atinom i Mercure Belgrade Excelsior Hotelom jeste i podizanje šire društvene svesti o ovom problemu, kako bi se što veći broj ljudi pridružio akciji i doprinelo njegovom efikasnom rešavanju. S tim u vezi, partneri će u okviru ove formalizovane saradnje njemu posvetiti jednaku pažnju.

Tekst u originalu možete čitati putem linka: https://www.turistickisvet.com/vesti/hotelijerstvo/beogradski-hotel-u-borbi-za-bezbedniji-turizam.html