U Šidu započeta serija treninga na temu monitoringa

Pred 16 članova lokalne mreže za monitoring i javno zastupanje u Šidu održan je trening na temu monitoringa, a u okviru projekta „Gradimo zajedno“.

Polaznici su za dva trenažna dana prošli kroz čitav ciklus monitoringa (praćenja, nadgledanja, kontrolisanja) sistema usluga i zaštita koji se u Šidu bavi izbeglicama i migrantima. Učesnici su se upoznali sa detaljnim planom monitoringa, prošli kroz ciljeve i rezultate, a na kraju su i simulirali sama istraživanja kroz fokus grupe i dubinske intervjue.

Jedan od ciljeva projekta „Gradimo zajedno“ jeste da se lokalne mreže u Srbiji osnaži da same prate lokalni sistem koji se bavi izbeglicama i migrantima i da izrade dva monitoring izveštaja koji bi trebalo da pokažu nedostatke sistema, kao i konstruktivna rešenja za unapređenje postupanja u ovim oblastima.

Polaznici treninga i članovi lokalne mreže u Šidu su predstavnici opštinske uprave, Komesaraijata za izbeglice i migracije, Balkanskog centra za migracije i humanitrne aktivnosti, Novosadskog humanitarnog centra, Nacionalne službe za zapošljavanje, SOS Dečija sela, Doma zdravlja Šid, Centra za socijalni rad Šid, gimnazije „Sava Šumanović“ Šid i Udruženja Atina.

Naredno okupljanje lokalne grupe u Šidu će biti već 5. i 6. decembra kada će biti organizovani treninzi na temu javnog zastupanja.

Sledeći trening o monitoringu biće održani u Sremskoj Mitrovici (13. i 14. novembar), Subotici (15. i 16. novembar), Beogradu (20. i 21. novembar), Vranju (28. i 29. novembar) i Preševu (30. novembar i 1. decembar).

Više fotografija sa treninga u Šidu pogledajte ovde ili na Facebook albumu.

Projekat “Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje u lokalnim samoupravama” usmeren je na unapređenje položaja migranata i izbeglica u Srbiji i Makedoniji, a posebno žena i dece u ovoj populaciji. U šest opština u Srbiji – Subotica, Šid, Sremska Mitrovica, Beograd, Preševo, Vranje – i četiri opštine u Makedoniji – Kumanovo, Đevđelija i dve opštine u Skoplju – u saradnji sa državnim institucijama, lokalnim samoupravama i civilnim društvom, kroz projekat „Gradimo zajedno“ se unapređuje kvalitet suživota  lokalnog stanovništva i migranata, poboljšava se položaj izbeglica i migranata kao i poboljšava sistem integracije. Projekat sprovodi Fondacija Konrad Adenauer, udruženje “Atina” i Udruženjem pravnika Makedonije, uz finansijsku podršku Evropske unije.