U ovogodišnjem Danu socijalne podrške učestvuje preko 100 hiljada učenika

U Nemačkoj mladi su se organizovali i preko humanitarne organizacije Schüler Helfen Leben ovog 9. jula organizuju Dan socijalne podrške. To je najveća kampanja mladih u Nemačkoj. Princip je prost: učenici na jedan dan školsko okruženje menjaju poslovnim. Oni kose travnjak nemačke kancelarke, farbaju komšijinu ogradu, ili obavljaju posao voditelja na radiju. Zaradu doniraju kao podršku SHL-ovim projektima za decu i mlade i ove godine svoju podršku će usmeriti na programe socijalnog uključivanja žrtava trgovine ljudima koje sprovodi NVO Atina. Time će se omogućiti da deca i mladi (potencijalne) žrtve trgovine ljudima u Srbiji dobiju preko potrebnu podršku i pomoć.

Vizija SHL je da sva deca i mladi ljudi na Balkanu uživaju jednak pristup obrazovanju, vode život bez siromaštva i diskriminacije, i aktivno se angažuju za korist svog društva. SHL smatra da je postigao svoj cilj ako učenici iz različitih etničkih grupa osnuju zajednički đački savet, ako romska deca iz ekstremno siromašnih naselja budu u mogućnosti da pohađaju srednju školu, ako razočarani mladi ljudi bez stručne spreme prepoznaju i unaprede svoje talente, ako nezainteresovani mladi pronađu mesto za učenje, igru i aktivnosti.

Moto SHL je „Pomažite ljudima da pomognu sebi“. Mladi ljudi bi trebalo da budu u stanju da sami poboljšaju svoju situaciju a uloga SHL je da ih osnažuju da preuzmu odgovornost za svoju budućnost: oni sami poboljšavaju uslove svog života, pomažu vršnjacima u njihovoj sredini i bore se za demokratsko i mirno društvo.

SHL trenutno sprovodi projekte u oblastima omladinskog rada, obrazovanja i pomirenja za decu i omladinu u sedam zemalja jugoistočne Evrope. U Nemačkoj, ohrabruju angažovanje građana, i informišu ih o problemima mladih na Balkanu.

A sve je počelo još 1992. godine kada je mali broj učenika iz Bad Krojcnaha, prikupio životne potrebštine i automobilima ih transportovao u izbegličke kampove za vreme sukoba. Nakon rata, obnovljali su vrtiće i škole, i dali svoj doprinos projektima mira i pomirenja. Danas, Schüler Helfen Leben je uglavnom angažovana u oblastima omladinskog rada, socijalne inkluzije i obrazovanja.