U studijskoj poseti Sloveniji radi borbe protiv organizovanog kriminala

Tokom decembra meseca 2016. godine u okviru projekta „Borba protiv organizovanog kriminala (trgovina ljudima, narkoticima, oružijem i finansijske istrage)“ Programa Evropske unije za Srbiju 2013, organizovana je studijska poseta Sloveniji, čije smo i mi bile deo.

Sam projekat ima dva glavna cilja i to jačanje kapaciteta institucija za primenu zakona koji se naročito odnose na Upravu kriminalističke policije i Tužilaštvo, kao i za istrage i vođenje istraga i krivično gonjenje u organizovanom kriminalu. U okviru drugog cilja  bilo je potrebno izgraditi kapaciteta za sprovođenje istražnih tehnika u rešavanju slučajeva kriminala i poboljšanje efikasnosti i uslova rada, kako fizičko – hemijskih tako i toksikoloških laboratorija Ministarstva unutršnjih poslova, u skladu sa standardima EU i pokretanje procesa akreditacije istih. Priliku da učestvuju u razmeni iskustava sa slovenskim predstavnicima u oblasti trgovine ljudima, ilegalne trgovine narkoticima, oružijem i finansijskih istraga imalo je deset predstavnika Uprave kriminalističke policije i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, predstavnica NVO Atina i zamenik tužioca Republike Srbije.

U okviru studijske posete predstavnici srpske delegacije upoznali su se sa organizacionom strukturom i načinima delovanja policijskih službi Slovenije – policijskih uprava, kriminalističke i granične policije, specijalnog tužilaštva i nevladinih organizacija koje pružaju direktnu podršku žrtvama trgovine ljudima. Tokom posete predstavnici Srbije imali su priliku da učestvuju na sastanku Nacionalnog tima za borbu protiv trgovine ljudima Republike Slovenije.

Razmena iskustava i osnaživanje prekogranične i međunarodne saradnje osnažila je postojeću saradnju Slovenije i Srbije na polju borbe protiv organizovanig kriminala.
Realizacija projekta biće nastavljena tokom naredne godine u uključiće oko 80 različitih aktivnosti i to radionica, seminara, treninga, treninga za trenere, razmene iskustava, studijskih posete i sličnih akitvnosti.