UG Atina na obeležavanju Međunarodnog dana socijalnog rada

Unija studenata socijalnog rada Fakulteta političkih nauka organizovala je obeležavanje Međunarodnog dana socijanog rada. Studenti smera za socijalnu politiku i socijalni rad imali su priliku da se upoznaju sa radom socijalnih radnika zaposlenih u različitim sferama socijalne zaštite. Pored socijalne radnice Andrijane Radoičić ispred NVO Atine, događaju su prisustvovale i socijalne radnice iz Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti kao i iz Centra za socijano preventivne aktivnosti Grig.

Predstavnica NVO Atine razgovarala je sa studentima o načinu radu organizacije, trgovini ljudima i njenim oblicima, rodno zasnovanom nasilju sa posebnim osvrtom na migrantsku populaciju kao i programima koje Atina sprovodi u cilju podrške i reintegracije žrtava.

Studente je posebno interesovalo na koji način dolazi do identifikacije žrtava, kako izgleda rad voditelja slučaja u organzaciji Atina kao i kako se, van radnog mesta, nositi sa teškim sadržajima kojima su zaposleni prepljavljeni. Studenti su istakli da su im aktivnosti poput ove veoma značajne za upotpunjavanje teorijskog znanja iskustvima iz prakse i za bolje razumevanja samog sistema socijalne zaštite i različitih aktera koji deluju u njemu. Mnogi od njih izrazili su želju za volontiranjem u NVO Atini.
 
NVO Atina se još jednom zahvaljuje mladim studentima na ovom pozivu, njihovoj inicijativi i motivaciji da se upoznaju sa radom naše organizacije i unapređuju svoja znanja. Vidimo se sledeće godine!