UG Atina postala članica Međunarodne socijalne službe (ISS)

UG Atina postala članica Međunarodne socijalne službe (ISS)

UG Atina i Međunarodna socijalna služba (ISS) sa sedištem u Ženevi, potpisale su danas Memorandum o saradnji, čime je UG Atina postala zvanična članica ove organizacije. Ova mreža prepoznatljiva je po svojoj ekspertizi, stručnom znanju i profesionalizmu u vezi sa zaštitom prava deteta i porodice. Njena neumorna i snažna posvećenost ovim pitanjima tokom godina pružila je organizaciji međunarodni legitimitet za bavljenje individualnim slučajevima, pružanje profesionalnog savetovanja, sprovođenje istraživanja, analizu, implementaciju projekata, širenje informacija, štampanje publikacija i sprovođenje zastupanja i lobiranja.

Ideja o stvaranju Međunarodne socijalne službe rodila se 1921. godine, kada su se delegati iz 17 zemalja sveta sastali na svetskoj konferenciji u Stokholmu. Ideja se razvijala kao odgovor na posledice Prvog svetskog rata. Godine 1924. stvorena je Međunarodna služba za migracije koja je 1946. preimenovana u Međunarodnu socijalnu službu (ISS). Danas ona predstavlja međunarodnu mrežu neprofitnih organizacija koju sačinjavaju profesionalke i profesionalci posvećeni očuvanju ili ponovnom uspostavljanju veza između članova porodica koji su pogođeni migracijom i raseljavanjem. Ova mreža posvećena je pronalaženju rešenja za zaštitu maloletnih lica bez pratnje, zapuštene ili napuštene dece, porodičnim potragama, ponovnom ujedinjenju I repatrijaciji, pravnoj pomoći, individualnom savetovanju i obezbeđivanju poštovanja svih potreba i prava svojih korisnika.

Trenutno Međunarodna socijalna služba radi u 100 zemalja olakšavajući komunikaciju između različitih socijalnih službi, pružalaca usluga, organizacija cilvnog društva kako bi se premostili glavni problemi koji se javljaju ljudi suočavaju usled migracija i raseljavanja.  

UG Atina sarađuje sa Međunarodnom socijalnom službom (ISS) od 2017.godine na polju pružanja podrške osobama za koje se sumnja da su preživele neki oblik eksploatacije i/ili trgovine ljudima. Takođe, posreduje u pribavljanju dokumenata i rešavanju građansko-pravnih pitanja za osobe koje se nalaze u inostranstvu u okviru sigurnih kuća, stanovanja uz podršku, ili drugih oblika smeštaja namenjenim žrtvama rodno-zasnovanog nasilja i žrtvama trgovine ljudima. Do sada je ovim putem pružena podrška za 13 osoba koji su se nalazili u stanju socijalne potrebe.

Na današnji dan, radujemo se i ozvaničenju saradnje sa Međunarodnom socijalnom službom (ISS) potpisivanjem ugovora o saradnji, čime je UG Atina postala njena zvanični članica.

Više o samoj Mreži možete čitati putem linka www.iss-ssi.org