Umrežavanje za ekonomsko osnaživanje

Fotografija: Jakov Simović

Umrežavanje za ekonomsko osnaživanje

Za razliku od svojih muških kolega, žene socijalne preduzetnice obično teže pronalaze jedna drugu. Pomoć iskusnijeg profesionalca koji bi ih vodio kroz proces pokretanja preduzeća za njih je od suštinskog značaja, međutim većina žena na takvu podršku nažalost ne može da računa. Pa ipak, postoje inicijative čiji je cilj da se ovo promeni – ko su one i zašto je to važno?

Mreže za ekonomsko osnaživanje žena

Postoji veliki broj međunarodnih mreža posvećenih udruživanju žena radi ekonomskog osnaživanja.  Verovatno najveća među njima jeste Empower Women platforma, koju je kreirala UN Women agencija. Iako njeno polazište predstavlja jedna konferencija iz 2011. godine, ona se od tada  proširila i prerasla u „globalni pokret sa više od pola miliona pratilaca i preko 18.500 posvećenih i ambicioznih žena i muškaraca iz privatnog sektora, civilnog društva, akademije, predstavnika/ca vlada i međunarodnih organizacija iz više od 198 zemalja. Empower Women platforma je takođe inicirala razvoj globalne mreže od 410+ dinamičnih, uticajnih šampiona ekonomskog osnaživanja žena iz preko 70 zemalja“.

Putem Empower Women platforme, moguće je doći do pojedinaca i organizacija posvećenih transformaciji politika i društava koje imaju za cilj da ekonomsko osnaživanje žena postane stvarnost. Svako može da se pridruži pokretu i iskoristi prilike koje on pruža, učestvuje u događajima koji se organizuju, ali i  da dobije pristup za preko 2,500 izvora, globalnu mrežu agenata promene, forum za diskusije, i globalnu prepoznatljivost. Članovi Empower Women platforme takođe mogu da učestvuju i u Global Champions programu.

Pored We Empower, postoje i druge mreže za ekonomsko osnaživanje, čiji je fokus usmeren na podršku ženama koje su socijalne preduzetnice. Oguntê, čije je sedište u Velikoj Britaniji, o ženama koje podržava, govori kao „ženama od uticaja“. Oni su stvorili #ImpactWomenNetwork, koja povezuje žene preduzetnice iz celog sveta. Cilj njihovog mapiranja jeste da se „izgradi mreža od milion žena iz socijalnog preduzetništva do 2020. godine, i podstakne vršnjačku podršku u cilju promene života ljudi na bolje.” Ova mreža obuhvata 85 država i 511 saradnika/ca. Oguntê takođe objavljuje kvartalni onlajn mikro magazin, i uređuje blog u kom se predstavljaju članovi mreže koji doprinose društvenim promenama .

Dalje, tu je i Mreža žena socijalnih preduzetnica iz Azije, koja je pokrenuta 2014. godine. Ova mreža usmerena je pre svega na istraživanje, obuku, zagovaranje, podršku preduzetnicama i umrežavanje, što je svenašlo izraz u dva specifična cilja: “obezbediti efikasne kanale komunikacije za podizanje kapaciteta kroz razmenu među postojećim i budućim socijalnim preduzetnicama; stvarati i zagovarati ekosistem koji podržava žene socijalne preduzetnice”. Mreža žena socijalnih preduzetnica iz Azije broji preko 100 članova u 12 zemalja, uglavnom iz Jugoistočne Azije.

Za mlađe žene, tu je i globalna mreža žena koje donose promene, nazvana Mlade žene socijalne preduzetnice,. Ona je do sada otvorila šest volonterskih sedišta u SAD, jedno u Keniji, i jedno u Meksiku, a svako može da otvori sedište u svojoj zemlji. Cilj ove mreže je da se obezbedi „obuka, pristup resursima, prilike za umrežavanje, i podrška” svim njenim članicama.

Postoje i brojne međunarodne mreže koje ne prave razliku između tradicionalnog i socijalnog preduzetništva. U Evropi, na primer, WEgate platforma – Evropska platforma za žensko preduzetništvo, namenjena je svim ženama koje vode ili žele da vode preduzeće. Unutar platforme, postoji sekcija koja je namenjena isključivo za članove, za organizacije ili pojedinke koje žele da se pridruže WEgate zajednici. Premda WEgate nije organizacija, ona organizuje događaje namenjene umrežavanju i pruža ženama informacije o pokretanju i vođenju preduzeća. WEgate sebe opisuje kao “polaznu tačku za žensko preduzetništvo, koja okuplja ne samo žene preduzetnice, već i njihove mentorke, donosioce odluka, i sve relevantne aktere i podržavaoce”.

U Srbiji postoji Udruženje poslovnih žena Srbije, koje pruža ženama preduzetnicama obuku, mentorstvo, vidljivost, i platformu za lobiranje. Ciljevi udruženja su sledeći: “Povećanje broja žena koje započinju sopstveni biznis; povećanje vidljivosti žena koje su vlasnice preduzeća; ohrabrivanje vlasnica preduzeća da šire biznis; stvaranje i podsticanje foruma na kome preduzetnice mogu da razmenjuju ideje i ostvaruju nove poslovne kontakte; uticaj na kreiranje politike razvoja malih i srednjih preduzeća; jačanje veza između žena preduzetnica na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, kroz razmenu iskustava i ideja; promocija društvene odgovornosti i visokih standarda etike u poslovanju”. Udruženje poslovnih žena Srbije je u članstvu Međunarodnog kluba poslovnih žena, koje pomaže ženskim preduzećima putem promocija, umrežavanja, i organizovanja poslovnih događaja.

Zašto je umrežavanje bitno

U mnogim studijama koje se bave ženskim preduzetništvom, nedostatak umrežavanja i mentorstva pominje se kao jedna od glavnih prepreka za žene preduzetnice. Zbog ukorenjenih rodnih stereotipa i nedostatka vidljivog ženskog liderstva, mnoge žene ni ne znaju kako žensko liderstvo treba da izgleda, a još manje kako da ga praktikuju. Potrebno je mnogo napornog rada i odlučnosti da se prevaziđu sve prepreke koje sputavaju žene preduzetnice (na primer, nedostatak pristupa finansijama), no uspešne žene liderke mogu da razmenjuju strategije kako da te prepreke prevaziđu i olakšaju drugim ženama proces osnivanja preduzeća.

Mreže koje mogu omogućiti kontakt ženama iz različitih regiona sveta, takođe su važne i zbog globalne perspektive. Kroz takvu vrstu umrežavanja, žene u zemljama u kojima imaju manju mogućnost za finansiranje, mogu dobiti informacije o međunarodnim mehanizmima finansiranja koje bi mogle da iskoriste. Ovo je takođe i način da lokalna preduzeća postanu globalna jer kada je mreža raznolika, ona može pomoći poslovnim liderkama da prilagode svoj pristup tržištima u različitim zemljama.

Isto tako, premda su problemi i prepreke sa kojima se suočavaju žene širom sveta veoma složene, one su takođe manje ili više svuda iste. Na ovaj način, razmena najboljih praksi i počinjenih grešaka može pomoći ženama koje vode socijalna preduzeća da izbegnu zamke koje su neke druge već preživele.

Konačno, ženske mreže omogućavaju da se uspostavi ujedinjeni front u lobiranju i zagovaranju. Ako želimo da izmenimo sistematske politike i pravila koja ometaju ekonomsko osnaživanje žena, moramo se okupiti i boriti za zajednički cilj. I zato nam je toliko važno da se poznajemo i sarađujemo.

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti", koji sprovodi Agencija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), uz finansijsku podršku Evropske unije. Stavovi u ovom tekstu pripadaju isključivo autorima i autorkama, i ne predstavljaju nužno stavove UN Women, Ujedinjenih nacija, ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija. Projekat je deo inicijative za podršku ženskom preduzetništvu, ženama u ruralnim područjima, smanjenje diskriminacije na tržištu rada i prilikom zapošljavanja i podsticanje dijaloga o značaju ekonomskog osnaživanja žena i razmene znanja i informacija među ženama preduzetnicama.