UN upozoravaju na porast slučajeva trgovine ljudima usled korona virusa

Fotografija: Climatalk.in (Flickr, CC)

Italija, Španija i Grčka primile su veliki broj migranata i izbeglica. Ali, 6 od 10 žrtava trgovine ljudima u Evropi su državljani Evropske unije.

Mere ograničenog kretanja i putovanja uvedene usled pandemije korona virusa “izvesno će dovesti do porasta u broju slučajeva krijumčarenja migranata i trgovine ljudima iz najugroženijih zemalja ka bogatijim destinacijama”, navodi se u nedavno objavljenom izveštaju Kancelarije Ujedinjenih nacija za pitanja droge i kriminala (UNODC).

Štaviše, “potencijalni uticaj mera ograničenog kretanja usled COVID-19 pandemije i ekonomske krize na krijumčarenje migranata i trgovinu ljudima može biti ozbiljan”.

“Širom Mediterana, migranti i izbeglice iz država Podsaharske i Severne Afrike, Srednjeg Istoka i Azije zatočeni su između potrebe da pobegnu od sukoba i siromaštva, opasnih voda otvorenog mora, i rizika da se zaraze korona virusom u nedostatku osnovnih zdravstvenih i higijenskih uslova tokom puta”, dodaju oni.

Sve češće korišćenje ruta preko Italije i Španije

Prema podacima UNODC-a, izbeglička ruta kroz Italiju, sada kada je rat u Libiji ušao u novu fazu, beleži najveći porast od početka godine. Između januara i aprila 2019. godine, 667 ulazaka je registrovano pomorskim i kopnenim putem, dok je u istom periodu ove godine taj broj skočio na 3.365.

Izveštaj takođe pokazuje porast broja migranata koji su pristigli u Španiju tokom februara i marta, u poređenju sa prošlom godinom.

I Grčka je registrovala značajan porast u broju migranata tokom januara i februara, koji je bio praćen diplomatskom krizom između Evropske unije i Turske, ali se taj broj od marta meseca smanjuje.

“Zatvaranje kopnenih, pomorskih i vazdušnih granica može povećati krijumčarenje migranata”

“Ovo ukazuje na činjenicu da mere ograničenog kretanja i putovanja ne sprečavaju kretanje ljudi koji beže od konflikta, nasilja i opasnih i nehumanih uslova, a čija jedina opcija su krijumčari”, naglašava UNODC.

Izveštaj navodi da “zatvaranje kopnenih, pomorskih i vazdušnih granica može povećati krijumčarenje migranata, jer se javlja još veća potreba za uslugama krijumčara da bi se uspešno prelazile granice”.

“Zatvaranja i ograničenja često rezultiraju upotrebom još rizičnijih ruta i težim uslovima, te višim cenama usluga krijumčara, što izlaže migrante i izbeglice većem nasilju, eksploataciji i trgovini ljudima”, upozorava se u izveštaju.

“Niži socio-ekonomski status je faktor rizika za trgovinu ljudima”

Izveštaj takođe predstavlja podatke koji usko povezuju ekonomsku situaciju u državama sa skokom u broju slučajeva trgovine ljudima i seksualnog ropstva. Na primer, 2013. godine je stopa nezaposlenosti u Mađarskoj bila 11%, a 12% registrovanih žrtava seksualne eksploatacije u Holandiji bili su upravo mađarski državljani.

Međutim, 2016. godine je stopa nezaposlenosti u Mađarskoj bila 5%, a procenat mađarskih državljana koji su bili žrtve trgovine ljudima i seksualnog ropstva pao je na 4%.

Kontekst nižeg socio-ekonomskog statusa u nekim državama EU i dalje je faktor rizika za trgovinu ljudima, bez obzira na to da li je potrebno podnošenje zahteva za vizu ili dozvola boravka”, navodi UNODC.

Pored toga, “tokom proteklih 10 godina, više od 60% žrtava trgovine ljudima registrovanih u Evropskoj uniji bili su EU državljani, kako države u kojoj su preživeli trgovinu, tako i drugih EU zemalja”. 

Preporuke za dalje delovanje

UNODC daje i preporuke, poput usvajanja “kulture vladavine prava”, garantovanog pristupa pravdi, sistematskog prikupljanja podataka, i analize uticaja Covid-19 pandemije na trgovinu ljudima.

Oni takođe pozivaju “sve sprovodioce zakona da pažljivo prate nove i izmenjene obrasce kriminalnog ponašanja, i da prilagođavaju svoj odgovor kako bi sprečili trgovce ljudima da nekažnjeno deluju tokom pandemije”.

“Države moraju nastaviti da podržavaju borbu protiv trgovine ljudima, i da adaptiraju svoje programe podrške u skladu sa novim i vanrednim okolnostima izazvanim pandemijom i njenim posledicama”, zaključuje se u izveštaju.

Izveštaj Kancelarije Ujedinjenih nacija za pitanja droge i kriminala u celosti možete pročitati ovde.

Za NVO Atina, tekst prevela Marija Pantelić

Tekst u originalu možete čitati putem linka: https://evangelicalfocus.com/world/5922/the-un-warns-of-an-increase-in-human-trafficking-due-to-the-coronavirus