Unapređenje zaštite maloletnika bez pratnje u regionu

Unapređenje zaštite maloletnika bez pratnje u region

U petak i subotu 11 i 12. decembra organizovana je Inicijalna radionica povodom otpočinjanja projekta „Unapređenje zaštite maloletnika bez pratnje u regionu“ koji će od 1. decembra 2015. godine do 31. jula 2016. godine sprovoditi tri organizacije civilnog društva ARSIS iz Grčke, Otvorena vrata – La Strada iz Makedonije kao i Udruženje Atina za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika nasilja nad ženama iz Srbije uz podršku i pomoć državnih insistucija i organizacija ove tri zemlje. Ovaj projekat sprovodimo zajedno sa Stalnom misijom Republike Francuske pri UNO i drugim međunarodnim organizacijama u Beču čiji je cilj formiranje mreže, kanala komunikacije i razmena informacija koji čine srž sveobuhvatnog sistema zaštite koji bi pomogao državnim institucijama i oranizacijama civilnog društva ne samo u Srbiji, već i Makedoniji i Grčkoj da efikasnije odgovore na postojeće izazove sa kojima se suočavaju u vezi sa decom bez pratnje.

Tema inicijalnog sastanka je bila unapređenje sistema zaštite od rizika od trgovine ljudima među maloletnicima bez pratnje iz izbegličke populacije sa posebnim akcentom na njihovu bolju detekciju i upućivanje. Poznato je da je situacija u kojoj se izbeglice nalaze nosi mnogobrojne rizike ne samo od trgovine ljudima, već i različitih oblika nasilja, iskorišćavanja i zloupotreba kojima su pogotovo izloženi maloletnici bez pratnje. Iz tih razloga pokrenut je ovaj projekat koji treba da obezbedi okvir za sveobuhvatnu, hitnu i dugoročnu asistenciju tokom njihovog puta, sa ciljem unapređenja mehanizma identifikacije i zaštite maloletnika bez pratnje u Grčkoj, Makedoniji i Srbiji.

Ovde možete pogledati fotografije sa radionice.