Vodič za inspektore rada o detekciji i preliminarnoj identifikaciji žrtava trgovine ljudima

Vodič za inspektore rada o detekciji i preliminarnoj identifikaciji žrtava trgovine ljudima

Nacionalne ekspertkinje za zaštitu žrtava trgovine ljudima, Tamara Vukasović  i Marijana Savić, direktorka Atine izradile su Vodič za inspektore rada o detekciji i preliminarnoj identifikaciji žrtava trgovine ljudima.

Ovaj džepni vodič pripremljen je kao alat za inspektore rada kako bi otkrili slučajeve i izvršili preliminarnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije. Takođe, vodič pruža inspektorima rada jasne smernice o koracima koje treba preduzeti kada je žrtva identifikovana. Primena indikatora i smernica, koji su sastavni deo ovog vodiča unaprediće detekciju i preliminarnu identifikaciju i olakšaće pomoć žrtvama. Pored toga, ojačaće saradnju između institucija na nacionalnom i lokalnom nivou i između različitih aktera zaduženih za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima.

Publikacija je pripređena u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Srbiji”, koji se sprovodi uz finansijsku pomoć Evropske unije i Saveta Evrope.

 

Vodič se može naći na sajtu Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja https://www.minrzs.gov.rs/files/vodic_za_inspektore_rada_o_detekciji_i_preliminarnoj_identifikaciji_zrta...__1_.pdf

 

Takođe je vodič moguće preuzeti i na sajtu NVO Atina u produžetku ove vesti.