Zašto su žene najbolje preduzetnice

Izvor: Facebook

Zašto su žene najbolje preduzetnice

Uprkos preduzetničkom jazu između muškaraca i žena, većinsko mišljenje ukazuje na to da žene liderke imaju specifične osobine koje ih zapravo čine boljim preduzetnicama od muškaraca. Ako čitate blogove i časopise o preduzetništvu, primetićete stav koji kaže da je žene upravljajumalo drugačije, ali znatno efikasnije. Zašto je to slučaj?

Žene ne preuzimaju nepotrebne rizike

Iako  preuzimanje rizika obično predstavlja odlučujući kvalitet preduzetnika, mnogi vlasnici preduzeća zapravo precenjuju svoju sposobnost da se nose sa neuspehom. Žene, s druge strane, imaju tendenciju da same sebe preispituju. Premda to ponekad može dovesti do oklevanja, ovo preispitivanje ipak omogućava ženama da pravilno analiziraju situacije pre nego što preduzmu neku akciju. Umesto da jure za svakom prilikom koja im se ukaže, žene liderke pažljivo biraju kako će postupati. U stvari, žene preuzimaju više rizika nego muškarci – razlika je samo u tome što se one ne upuštaju u one nepotrebne.

Žene žele da svi osećaju da su uključeni i angažovani

Veća je verovatnoća da će žene na rukovodećim pozicijama uključiti svoje kolege i podređene u proces donošenja odluka. One obično pružaju veću podršku i više uključuju ljude koji se trude da unaprede svoj rad, manje osuđuju, i spremne su da prihvate različita gledišta kako bi izgradile zajedničku, to jest viziju koju svi dele. Ukratko, žensko rukovodstvo često čini biznis više demokratskim i inkluzivnijim za sve koji su u njega uključeni.

Žene se ne plaše da zatraže pomoć

Muškarci koji su rukovodioci često se suzdržavaju da zatraže pomoć jer žele da izgleda kao da sve drže pod kontrolom. Žene su, sa druge strane, spremnije da uvide kako je traženje pomoći bolje nego da se sralja u greške koje preduzeće mogu da oštete. Ako žene nisu sigurne u nešto, one se ne libe da se konsultuju sa stručnjacima koji bi ih mogli voditi kroz taj proces. Žene se ne plaše od toga da potrebe svog preduzeća stave ispred svog ega, a upravo to može da napravi ogromnu razliku.

Žene preduzetnice su odlučnije i ambicioznije od muškaraca

Iako se obično smatra da su žene suzdržanije nego muškarci, istraživanje pokazuje da su one zapravo odlučnije i da veoma ozbiljno slede svoje ciljeve. Ovo je možda zato što žene znaju da će morati da rade dvostruko više da bi postigle iste ciljeve kao muškarci, kada odluče da ulažu u posao za koji zaista žele da uspe. Isto tako,  žene se, za razliku od muškaraca, manje hvale svojim uspehom i uvek misle da mogu bolje. Na taj način, one uporno guraju sebe da ostvare svoje ciljeve, pa i dalje od toga.

Žene urade više sa manje

S obzirom na to da žene imaju otežan pristup finansijama i investicijama studija je pokazala da je njima potrebna samo polovina onoga što je potrebno muškarcima  da bi započeli biznis. Žene nisu spremne da odustanu, čak i ako imaju manje resursa. Budući da su žene preduzetnice navikle da imaju manje mogućnosti i novca od muškaraca, one samo osmišljavaju različite planove i strategije kao garant da će ipak postići svoje ciljeve. Preduzeća koja vode žene često zarađuju manje i manja su od onih koje vode muškarci, ali žene se ne plaše da započnu posao čak i ako znaju da taj posao neće biti toliko velik koliko su želele.

Žene posmatraju dugoročnije

Za muškarce, najvažnije je što brže razvijati svoje poslovanje. Oni su skloniji oslanjanju na kratkoročne ciljeve, dok žene planiraju dugoročno. Žene više vole da ulažu u održivi rast koji generiše prihode i koji im omogućava da nastave da ulažu u svoje poslovanje, umesto da ubrzavaju širenje svojih preduzeća. Ovaj fokus na dugoročno planiranje možda objašnjava zašto žene, uprkos tome što imaju manje mogućnosti i novca, uspevaju da održe svoje poslovanje.

Žene drugačije definišu uspeh

Za žene, uspeh nije samo u dobiti, iako je to očigledno glavna briga. Zaostavština njihovog poslovanja za sledeće generacije je veoma važna da bi se žene osećale uspešnim, ali isto tako i socijalni uticaj njihovih preduzeća. Ovo je još jedan razlog zašto su žene generalno bolje socijalne preduzetnice i češće pokreću socijalna preduzeća – zato što nije sve u novcu. Žene imaju holistički pristup uspehu i nisu usmerene isključivo na brojeve.

 Žene preduzetnice su zapravo srećnije

U SAD, žene preduzetnice su zapravo srećnije od muškaraca. Pošto žene imaju tendenciju da započnu biznis u kasnijem životnom periodu, preduzetništvo pruža mnogim ženama neophodnu fleksibilnost za balansiranje između posla i porodičnog života. Štaviše, iako žene obično imaju manje samopouzdanja od muškaraca preduzetnika, nakon što njihova preduzeća postanu uspešna, one se osećaju mnogo srećnije. Kako osećaju više sigurnosti u svoju sposobnost da postignu ciljeve, tako i sreća i samopoštovanje kod žena  rastu. Treba imati na umu i da je pokretanje biznisa za mnoge žene jedini mogući način da dođu do liderskih pozicija, te da nepostojanje te vrste ograničenja za žene preduzetnice takođe može biti važno.

Da, žene su bolje preduzetnice

Studija iz 2018. godine, u kojoj su analizirani podaci iz Biroa za popis stanovništva SAD-a, Dou Džonsa (Dow Jones) i Harvard biznis rivjua (Harvard Business Review), pokazala je, između ostalog, da preduzeća predvođena ženama posluju mnogo bolje od onih na čijem su čelu muškarci u 5 ključnih područja:

“1. Preduzeća na čijem su čelu žene ostvaruju veće prihode, dok preduzeća u vlasništvu muškaraca imaju veće stope preživljavanja;

2. Firme u vlasništvu žena stvaraju više radnih mesta od onih u vlasništvu muškaraca;

3. Žene liderke značajno poboljšavaju performanse startup kompanija;

4. Žene su efikasnije na visokim rukovodećim pozicijama;

5. Žene imaju veći apetit za rast.”

Ukratko, žene preduzetnice su profitabilnije, stvaraju više radnih mesta i delotvornije su. S obzirom na to koliko se žene još uvek bore da osiguraju svoju poziciju u preduzetništvu, ovakvi podaci treba da doprinesu ključnim promenama u kreiranju politika kako bi se što više žena ohrabrilo da postanu liderke.

 

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti", koji sprovodi Agencija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), uz finansijsku podršku Evropske unije. Stavovi u ovom tekstu pripadaju isključivo autorima i autorkama, i ne predstavljaju nužno stavove UN Women, Ujedinjenih nacija, ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija. Projekat je deo inicijative za podršku ženskom preduzetništvu, ženama u ruralnim područjima, smanjenje diskriminacije na tržištu rada i prilikom zapošljavanja i podsticanje dijaloga o značaju ekonomskog osnaživanja žena i razmene znanja i informacija među ženama preduzetnicama.