Zajedno jači sa Trag fondacijom

Pojedinci/ke, kompanije i mala preduzeća učestvovala su u stvaranju boljih uslova za život žrtava trgovine ljudima, korisnica/korisnika Atininih programa. Dragocena podrška ovih ljudi dokazala su da u našoj zajednici i dalje postoje altruizam, aktivizam i entuzijazam kojim se vraća nada u zajednicu u kojoj vladaju solidarnost i briga za drugoga. 

Cilj nam je bio da prikupimo 10.000 dolara i taj cilj smo uz pomoć prijatelja, kompanija i malih preduzeća premašili. 

Zajedno smo uspeli da prikupimo 12.897 dolara i sada se taj iznos uvećao dva puta zahvaljujući Trag fondaciji, koja nam je donirala 25.794,64 dolara za izvođenje dnevnih aktivnosti u sklopu naših programa. 

Prikupljeni iznos je usmeren ka obezbeđivanju elementarnih uslova za život naših korisnica i korisnika, kao što su bezbedan smeštaj i hrana, zdravstvena, psihosocijalna i pravna zaštita, kao i rešavanje složenih životnih problema sa kojima se svakodnevno suočavaju. Zahvaljujući zajedničkom poduhvatu, neophodnu podršku u ovom trenutku dobija 89 osoba, uglavnim žena i dece, kojima drugi sistemi nisu mogli da obezbede podršku. 

Još jedno veliko HVALA u ime Udruženja Atina i naših korisnika i korisnica. 

Zato što se tiče svih nas!

Srdačno,
Marijana Savić
predsednica Upravnog odbora Udruženja Atina