Zajedno u borbi protiv nasilja nad ženama i devojčicama

U 2018. godini NVO Atina je dobila novog i važnog saveznika u borbi protiv nasilja nad ženama – Poverenički fond Ujedinjenih nacija za borbu protiv nasilja nad ženama (UNTF). Ove nedelje smo imale veliko zadovoljstvo i čast da ugostimo predstavnice UNTF, da im predstavimo svoj rad na pružanju direktne podrške ženama i devojčicama koje su preživele nasilje, kao i Reintegracioni centar i socijalno preduzeće Bagel Bejgl. Posebno nam je drago što je susretu prisustvovala i specijalna gošća UNTF – Princeza Judžin od Jorka, koja je izrazila posebno interesovanje za rad NVO Atine. Princeza Judžin podržava rad različitih inicijativa koje su usmerene ka poboljšanju života mladih, a posebno je interesuje tema trgovine ljudima i ropstva u savremenom svetu.

Poverenički fond Ujedinjenih nacija za borbru protiv nasilja nad ženama (UNTF) je specijalizovana agencija UN, osnovana 1996. godine sa ciljem da zajedno sa organizacijama civilnog društva radi na:

  • prevenciji nasilja protiv žena i devojčica
  • poboljšanju pristupa uslugama podrške, što uključuje pravnu pomoć, psihosocijalnu podršku i zdravstvenu brigu
  • jačanju implementacije zakona, procedura i akcionih planova vezanih za suzbijanje nasilja nad ženama.

U 2018. NVO Atina je  započela saradnju sa UNTF u okviru projekta koji ima za cilj poboljšan pristup podršci za žene i devojčice iz izbegličke populacije, a posebno one koje su preživele nasilje.