"Ženski glasovi: građansko društvo i prava žena migrantkinja"

"Ženski glasovi: građansko društvo i prava žena migrantkinja"

Konferencija "Ženski glasovi: građansko društvo i prava žena migrantkinja" održana je 29. Maja u Geteborgu u Švedskoj. VIDE + švedski član GADIP, Gender i razvoj u praksi organizovala je ovu konferenciju u Geteborgu zajedno sa članom VIDE + Fisofa i partnerima.
Ova radionica bavila se ispitivanjem uspešnih i inovativnih primera rada udruženja građana za prava žena, posebno ženskih migrantskih i izbegličkih grupa i organizacija. Predstaljeni primeri na ovoj konferenciji osnova su za razmišljanje o tome kako političke institucije društva mogu bolje sarađivati sa udruženjima za zaštitu žena kako bi poboljšale zaštitu prava ženskih migrantkinja. Politike integracije već dugo vremena ne posvećuju pažnju izazovima žena migrantkinja u društvu. Rezultat je da se dvostruke diskriminacije sa kojima se suočavaju žene koje su migrirale - kao izbeglice, rođaci njihove porodice, radnici itd. - nisu adekvatno adresirane u politici.
Ova radionica naglasila je dobre inicijative u ženskim organizacijama u Švedskoj i upoređuje ih sa inicijativama drugih zemalja u Evropi. Postoji velika potreba za razmenom iskustava kako na nacionalnom nivou, tako i internacionalno. Izabrane inicijative dolaze iz tri tematske oblasti: nasilje, tržište rada i ekonomska i građanska prava.
Konferencija je deo međunarodnog projekta iz 2018. godine: "Jačanje inovativnih rešenja za zaštitu ženskih migrantskih i izbegličkih prava", koji je koordinisan od strane VIDE + sa nacionalnim konferencijama koje će se uslediti u Srbiji, Španiji i Danskoj u jesen ove godine i različitim evropskim aktivnostima.
Ovaj projekat je omogućen i delom podržan donacijom Fondacije Institut za otvoreno društvo u saradnji sa Inicijativom za ljudska prava iz fondova otvorenog društva i nacionalnim partnerima u Švedskoj.
Konferencija je takođe okupila članice VIDE + iz cele Evrope jer je sastanak planiran paralelno sa radionicom u kontekstu dvogodišnjeg projekta "Promovisanje rodne ravnopravnosti, migracije, sigurnosti i demokratije kroz obrazovanje odraslih" sa projektnim partnerima VIDE Austria (projekat lider), CEIM (Španija), Le Monde selon les Femmes (Belgija), GADIP (Švedska) i Karat koalicija (Poljska). Ovaj projekat finansijski je omogućen kroz EU program Erasmus +.
Govornice na konferenciji:
Sahar Armandi, Elnaz Zara, Terrafem, Goteborg, Švedska: "Podrška migrantkinjama u Švedskoj - iskustva, problemi i vizije".
Jelena Hrnjak Atina, Beograd, Srbija: "Nasilje nad ženama i devojčicama među izbegličkim i migrantskim stanovništvom u Srbiji".
Kinga Lohmann i Agata Maksimovska, Karat Koalicija, Varšava, Poljska: 'Asimilacija ili integracija? Perspektiva migranata i izbeglica o državnoj politici '.
Janviere Ntamazeze, Fisofa, Goteborg, Švedska: "Kako žene migranti mogu dobiti ekonomsko osnaživanje".
Annika Lindstrom, Goteborgov pravni centar protiv diskriminacije, Goteborg, Švedska: "Rad na borbi protiv diskriminacije na individualnom i strukturalnom nivou".
Marianne Loof, Ženevski centar Geteborg, Goteborg, Švedska: 'Ženski pluralizam u radnom životu'.
Nanci Contreras, Sistuga mesto za kreativnost, Švedska: "Učenje kako napraviti haljine. Radna obuka za žene sa migrantskim poreklom "
O odabranim inicijativama:
Terrafem je organizacija aktivna u različitim gradovima u Švedskoj. Oni nude usluge za više jezika migrantima tokom dana i uveče, pored pravne podrške. Lideri organizacije će se baviti njihovim iskustvima kako se ova organizacija razvijala tokom vremena i koje su njihove vizije za budućnost.
NVO Atina iz Srbije bavi se situacijama žena izbeglica u Srbiji io tome kako organizacija radi na promovisanju njihovih prava i stvaranju vidljivosti pitanja nasinja kako bi se izgradila podrška onim ženama koje su u teškim situacijama.
Karat Koalicija u Poljskoj objasnila je problematične posledice koje država može stvoriti za žene migrante kroz svoju politiku integracije. U Poljskoj državna politika promoviše integraciju ili asimilaciju.
Fisofa je organizacija koja promoviše ekonomsku pismenost za žene migrante kroz osnovno ekonomsko obrazovanje i obuku kompetencija. Podelile su svoje znanje o tome kako kursevi za migrantkinje, uključujući izbeglice, mogu poboljšati svoje uslove života.
Centar za socijalna prava i protiv diskriminacije promoviše ljudska prava i deluje na aktivan način sprečavanja diskriminacije i eksploatacije na osnovu etničke pripadnosti, rasne religije, pola i invaliditeta. Oni pružaju obrazovanje i savetovanje besplatno. Oni su govorili o primerima kako rade na ženskom socijalnom preduzetništvu. Organizacija ima dugo iskustvo u podršci ženama koje se osnažuju kroz zajednički rad.
Sličan cilj se može naći u organizaciji koja radi u okviru ABF-a u kojoj se učenje i rad kombinuje. Primeri se uzimaju u jeziku, šivenju i učenju istovremeno. Oni pomažu migrantima da se prilagode švedskom načinu života i kreiraju nove rutine.

Neke od ovih organizacija su povezane sa "Kvinnokedjanom, lanac žena" koji je iniciran pre nekoliko godina. To je mreža organizacija koje povezuju žene koje rade na različitim temama za žene, posebno imigrantske žene.
Više o konferenciji možete čitati putem linka: https://wideplus.org/2018/05/27/womens-voices-civil-society-and-immigran...