Jelena Hrnjak

Javna promocija prostitucije: Makroi idu po televizijama, žene u zatvor

Javna promocija prostitucije: Makroi idu po televizijama, žene u zatvor

Nažalost, svakodnevno svedočimo da se u medijima sa nacionalnom frekvencijom promovišu prostitucija i posredovanje u prostituciji, tako što se u emisije dovode višestruko osuđivani makroi koji svesrdno promovišu nasilničko ponašanje i nasilje nad ženama uopšte, bez ikakvih sankcija zbog svog ponašanja", kaže za portal „Vremena“ Jelena Hrnjak, programska menadžerka NGO Atina, organizacije za zaštitu žena žrtava trgovine ljudima

Magda Janjić

Serbian

Praktičari u borbi protiv rodno-zasnovanog nasilja i trgovine ljudima sa posebnim osvrtom na migracije

Praktičari u borbi protiv rodno-zasnovanog nasilja i trgovine ljudima sa posebnim osvrtom na migracije

Na fotografiji Sanja Savić, Centar za zaštitu đrtava trgovine ljudima

SOMBOR, 28-29. avgust 2023. - Treći u nizu treninga pod nazivom „Praktičari u borbi protiv rodno-zasnovanog nasilja i trgovine ljudima sa posebnim osvrtom na migracije“ održan je u Somboru. Trening je organizovalo Udruženje građana „Atina“ uz podršku Britanske ambasade u Beogradu.

Serbian

Nesigurne sigurne kuće

Nesigurne sigurne kuće

Sigurne kuće u Srbiji imaju 190 mesta, 74 posto manje od onoga što je propisano. Od 13 samo pet ima licencu za rad, 42 posto ih nema definisanu proceduru zaštite bezbednosti korisnica, u 71 posto mišljenje nije prioritetno, a 82,6 posto nema protokol za žrtve seksualnog nasilja

Serbian

Pages