Astra i Atina u timu za praćenje i ocenjivanje sprovođenja Strategije za prevenciju trgovine ljudima

Na osnovu javnog poziva i Procedura za rad, komisija sastavljena od predstavnika Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Kancelarije za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima Direkcije policije Ministarstva unutrašnjih poslova, donela je konačnu odluku o izboru organizacija civilnog društva za učešće u procesu praćenja, izveštavanja, i ocenjivanja sprovođenja Strategije prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom, i zaštite žrtava 2017-2022. godine. Izabrane su dve organizacije civilnog društva - Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika nasilja nad ženama “ATINA” i “ASTRA - akcija protiv trgovine ljudima”. Vlada Srbije usvojila je Strategiju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, kao i prateći Akcioni plan za 2017. i 2018. godinu, u avgustu 2017. godine, u cilju adekvatnijeg i efikasnijeg odgovora države i društva na problem trgovine ljudima. Sama strategija će poslužiti za unapređenje sistema prevencije, pomoći i zaštite žrtava i suzbijanje trgovine ljudima, posebno žena i dece, do čega će se doći funkcionalnim povezivanjem i institucionalnom izgradnjom kapaciteta svih partnera. Takođe, Strategijom je uspostavljeno partnerstvo državnih organa i civilnog društva na strateškom i operativnom nivou. Rang listu organizacija, kao i konačnu odluku o izboru organizacija možete pronaći ovde: https://goo.gl/xPf8Wx