Atina i UNFPA u odgovoru na potrebe žena izbeglica

 

Projekat „Lokalna podrška najranjivijim izbeglicama“ sproveden je u partnerstvu NVO Atina i Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA).

Atinin odgovor na potrebe žena izbeglica bazirao se na aktivnostima mobilnih timova i omogućio održavanje pravovremenog sistema podrške koji je kreiran pre tri godine, kada je došlo do ekspanzije izbegličke i migrantske krize na Balkanskoj ruti. Uz individualni rad, kroz urgentne intervencije na terenu, savetovanje i vođenje slučaja tim je podržao žene i devojke iz izbegličke i migrantske populacije.

Ukupno 26 žena koje se nalaze u azilnim i prihvatnim centrima u Krnjači, Bogovađi, Bujanovcu i Vranju pomognute su kroz individualni rad, dok su 344 žene i devojčice imale priliku da učestvuju u radionicama koje su imale za cilj otvaranje dijaloga na temu rodne ravnopravnosti i rodno-zasnovanog nasilja. Ove radionice otvorile su i teme koje su od značaja u procesu samozastupanja i zagovaranja na temu rodne perspektive izbegličke krize na koje svaka od njih kao pojedinka u svojoj zajednici može uticati.

“Jako je važno da o ovome govorimo, važno je da mi kao žene iz drugih zemalja znamo svoja prava ovde, da se zajednički borimo i pravimo prostor za sebe. Moramo biti solidarne, žena najbolje razume ženu,” zapažanja su jedne od učesnica radionica.