Bazar “Za hrabre”: Žene migranktinje i izbeglice obeležile Međunarodni dan žena u Bosilegradu

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana žena sa devojčicama i ženama koje borave u prihvatnom centru u Bosilegradu organizovan je prodajni bazar pod nazivom “Za hrabre”, sa ciljem promovisanja ženskog preduzetništva, zajedništva i soliradnosti, kao i prihvatanja kulturoloških različitosti. Ispred zgrade opštine Bosilegrad, devojke i žene iz centra okupile su se i pozvale građane i građanke, aktiviste i aktivistkinje, predstavnike i predstavnice međunarodnih organizacija da solidarno pošalju poruku o hrabrosti i solidarnosti, prihvatanju različitosti i međusobnoj podršci svim ženama i devojčicama. Događaj su organizovale organizacije Atina i Save the Children koje godinama unazad ulažu napore u cilju poboljšanja položaja “devojčica u pokretu”, naročito kroz pružanje direktne pomoći i podrške koja je prilagođena njihovim potrebama. Ovaj događaj održan je u sklopu projekta “Pipi danas” u okviru zagovaračkih aktivnosti usmerenih na unapređenje njihovog položaja. Projekat je podržan od strane švedskog Save the Children-a i oslanja se na ideje koje je proklamovala najpoznatija književna ličnost švedske spisateljice Astrid Lindgren, devojčica Pipi Duga Čarapa.