Bekstvo od naše retorike: Argumenti u korist osoba koje traže azil uz pomoć reči koje imaju efekta

ASRC je nedavno organizovao okupljanja koja su imala za cilj promovisanje našeg revolucionarnog istraživanja da se pronađu reči koje imaju efekta i koje menjaju debatu o osobama koje traže azil.

Bili smo oduševljeni interesovanjem i podrškom koju je dobio ovaj projekat, na kom su angažovani ekspert za komunikacije i istraživač, Anat Šenker-Osorio (ASO Communications), i naši partneri, QDos i Commonality.

 

POZADINA: ISTRAŽIVANjE

Tokom proteklih šest meseci, ASRC je naručio istraživanje i studiju razmene poruka koji su

 • Analizirali više od 1.000 različitih podataka iz jezika koji Australijanci trenutno koriste kada komuniciraju o ovom problemu.
 • Obavili jedan-na-jedan intervjue sa 54 zagovornika prava tražilaca azila iz deset fokus grupa.
 • Sproveli onlajn anketu sa 1.500 australijskih glasača svih političkih opredeljenja.
 • Pribavili uzorke od 2.186 zagovornika prava tražilaca azila iz šest različitih organizacija.
 • Na osnovu odgovora na poruke, izdvojile su se tri jasne grupe mišljenja:
 • Baza podrške - oni koji su već saglasni sa našom porukom
 • Nepokolebljivi protivnici - oni koji su se protivili našoj poruci i koji nikada neće promeniti mišljenje.
 • Nepristrasni - većina populacije čije se mišljenje može promeniti.

 

SAZNANjA

Posao dobre poruke nije da kaže ono što je popularno, već da učini popularnim ono što mora da se kaže. Uspešna promena mišljenja većine Australijanaca, tj. ‘središnjeg dela’ nepristrasnih, oslanja se na zagovaranje sledećih principa:

 • Azil je osnovno ljudsko pravo, i
 • Svi ljudi imaju pravo da žive u miru.

Istraživanje pokazuje kakvo izražavanje je najefektivnije pri ubeđivanju najvećeg broja Australijanaca da promene svoje shvatanje osoba koje traže azil.

 

PRINCIPI

 • Vodite se vrednostima poput porodice, slobode, poštenja, i tretiranja drugih na način kako biste želeli da se prema vama ophode.
 • Pružite aspirativne pozive da se stvori nešto dobro: delotvorne poruke su dve dela rešenja na jedan deo problema.
 • Navedite uzroke ili štete - ‘vlada je odlučila’ ili ‘lideri su izabrali’; izbegavajte uopšteno prebacivanje krivice - ‘uslovi su se pogoršali’, ‘šteta je izazvana’. Da bi verovali da se problem može rešiti ljudskom akcijom, ljudi moraju verovati da ga je ljudska akcija i izazvala.
 • Koristite glagole poput izabrati, stvoriti i odlučiti koji sugerišu da su trenutni uslovi namerno konstruisani.
 • Navodite zbog čega ljudi dolaze više nego od čega odlaze.
 • Zauzmite moralno nadmoćnu poziciju govoreći o onome što je ispravno, ne o pragmatici i uštedi troškova.
 • Ljudi olako odbacuju neprijatne činjenice koje se ne uklapaju u njihovo viđenje situacije, a zatim sumnjaju u kredibilitet glasnika.
 • Nemojte se libiti da otuđite opoziciju - ulažite energiju u svoju bazu, i ubedite ‘središnji deo’.
 • Skretanje pažnje na nacionalnost šteti našem cilju, bolje je da naglasak bude na ‘ljudi’.

 

REČI KOJE IMAJU EFEKTA

ZAMENITE

USVOJITE

 Tražioci azila

 Osobe koje traže azil

  Australija(nci) treba da/mora/može

 Mi treba da/moramo/možemo

 Popraviti loš sistem, pozabaviti se problemom

 Stvoriti pravedan i efikasan proces, nepristrasno ispitati svaki pojedinačan slučaj

 Pridržavati se međunarodnih zakona o ljudskim pravima, humanitarnih i zakonskih obaveza

 Tretirati druge na način na koji bismo želeli da se prema nama ophode, uraditi ispravnu stvar

 Fizičko i seksualno zlostavljanje, tortura, nehumano ophođenje, izgnanstvo ljudi u udaljene zatvorske kampove

 Ponovno nanošenje štete, uskraćena osnovna prava

 Bezbednost, opstanak

 Život u miru, briga za decu, život bez opasnosti, sigurnost

 Biti naseljen u Australiji, biti smešten u kopnenom delu zemlje

 Integracija u naše zajednice

 Bežanje od progona, nasilja i torture

 Traže spas, obnavljaju svoje živote na sigurnom, grade bezbedan dom

 Nije nezakonito tražiti azil, nije bezbednosni problem, nije pretnja, nema razloga za strah, razbijanje mitova

 Zakonski je tražiti azil, to je pitanje osnovnih prava, temelj ljudskog dostojanstva

 Preživeti, ne tražiti bolji život

 Razvijati se, unapređivati, napredovati

 Nepravde se čine, šteta se nanosi, uslovi su se pogoršali

 Vlada je odlučila da pritvori, [Ime] je odlučio da uskrati prava

 

PORUKE KOJE TREBA IZBEGAVATI

Kao deo istraživanja, testirali smo i trenutne poruke koje koristimo kao zagovornici prava izbeglica i osoba koje traže azil. Kao što se vidi iz rezultata, naša trenutna ‘status kvo’ poruka ne dopada se onima čija srca i umove pokušavamo da privolimo.

 

STATUS KVO PORUKA

Dolazak izbeglica ovde nije ilegalan, i Australija mora da ispuni svoje humanitarne i zakonske obaveze prema osobama koje traže azil i izbeglicama, u skladu sa međunarodnim zakonima i Konvencijom o statusu izbeglica. Zahtev za azilom je humanitarno pitanje, ne pitanje bezbednosti ili odbrane granice, i prema osobama koje beže od progona, nasilja i torture se mora postupati sa saosećanjem i dostojanstvom. Obavezni pritvor u objektima u blizini obale je okrutan i nehuman. Kao potpisnica Konvencije o statusu izbeglica, Australija mora pošteno i efikasno da pristupi zahtevima svih osoba koje traže azil, a dođu na teritoriju Australije, uključujući i teritorijalne vode, bez obzira na način njihovog dolaska.

ŠTA FUNKCIONIŠE - NAJBOLjI VODEĆI ARGUMENTI

Testiranje kojim je upravljao Troj Barton i fokus grupe koje je vodio Džon Armitaž pružile su ključne uvide u poruke koje su nedvosmisleno privukle nepristrasne pojedince na našu stranu.

 

JEDINSTVO/PORUKA GRAĐANA SVETA

Bez obzira na naše razlike, većina nas veruje da svi ljudi zaslužuju da žive u miru. Naše politike za osobe koje traže azil treba da poštuju ljudsko dostojanstvo i odigravaju se pred očima javnosti. Raditi ono što je ispravno podrazumeva podržati osnovna ljudska prava na bezbednost i pravičnost.

Ne možemo pretvoriti pitanje ljudskih prava u političko prepucavanje. Svi mi moramo da uložimo napor kako bismo učinili svet bezbednijim, te moramo nepristrasno da ispitamo zahtev svake osobe za azil u bezbednom prostoru, i da brzo integrišemo osobe koje traže azil u naše zajednice. Ovo nije pitanje levice ili desnice, već prosto pitanje dobrog i lošeg.

PORUKA ‘ZLATNO PRAVILO’

Većina nas nastoji da se prema drugima ophodi onako kako i sami želimo da budemo tretirani. Ukoliko bi se bilo ko od nas plašio za svoj život, ili za svoju porodicu, želeli bismo da znamo da bi nam drugi pomogli da dođemo na sigurno. Kroz istoriju, ljudi su rizikovali sve zbog nade u bolji život. Mi moramo da obezbedimo osnovno ljudsko pravo na slobodan život bez opasnosti.

Stvaranjem pravičnog i efikasnog procesa azila, možemo pokazati da ćemo, kada su ljudi u opasnosti, mi postupiti ispravno. Kada se prema osobama koje traže azil ophodimo sa saosećanjem i dostojanstvom, oni mogu nastaviti da obnavljaju svoje živote u našim zajednicama.

SLEDEĆI KORACI

Trenutno je u toku proces uspostavljanja detaljnih planova da se objave rezultati istraživanja u 2016. godini.

Da saznate više o radu ASRC-a, posetite www.asrc.org.au ili da saznate više o našem istraživanju i ostanete uključeni, pišite na educate@asrc.org.au.

Možete se registrovati kako biste primili više informacija o nalazima studije ovde: http://bit.ly/1IljyYS

@ Asylum Seeker Resource Centre Inc. 2015

 

PARTNERI U ISTRAŽIVANjU