Konvencija o statusu izbeglica

Bekstvo od naše retorike: Argumenti u korist osoba koje traže azil uz pomoć reči koje imaju efekta

ASRC je nedavno organizovao okupljanja koja su imala za cilj promovisanje našeg revolucionarnog istraživanja da se pronađu reči koje imaju efekta i koje menjaju debatu o osobama koje traže azil.

Bili smo oduševljeni interesovanjem i podrškom koju je dobio ovaj projekat, na kom su angažovani ekspert za komunikacije i istraživač, Anat Šenker-Osorio (ASO Communications), i naši partneri, QDos i Commonality.

 

POZADINA: ISTRAŽIVANjE

Tokom proteklih šest meseci, ASRC je naručio istraživanje i studiju razmene poruka koji su

Serbian