BETA: Deca migranti koji prolaze kroz Srbiju suočeni sa rizikom da postane žrtve trgovine ljudima

Deca migranti i izbeglice koji prolaze kroz Srbiju suočeni su sa velikim rizikom da postanu žrtve trgovine ljudima, ocenjeno je na konferenciji "Deca nisu na prodaju", koja se bavila rizicima od trgovine ljudima u svrhu seksualne i druge eksploatacije dece i mladih izbeglica i migranata.Kako se navodi u saopštenju, najbolji način da se taj rizik umanji i da se društvo izbori sa trgovinom ljudima je izgradnja poverenja kod dece u sistem podrške u Srbiji i poboljšanje komunikacije medju institucijama, organizacijama i pojedincima koji su deo mreže zaštite, kao i poboljšanje komunikacije sa izbeglicama i migrantima.

Na skupu je rečeno da je trgovina ljudima druga po redu grana organizovanog kriminala kada je u pitanju zarada a navedeno je i da je duž migrantske rute nestalo na desetine hiljada dece, od kojih su mnogi verovatno završili u seks trafikingu.

Učesnici su, takodje, ocenili da je borba protiv trgovine decom od velike važnosti za Srbiju, uključujući i u kontekstu strategije za pridruživanje Evropskoj uniji, i da Srbija trajno radi na tome da unapredi zaštitu dece migranata i izbeglica, postižući značajne rezultate upravo zahvaljujući saradnji sa nevladinim organizacijama.

Cilj projekta je da smanji rizik od trgovine ljudima, u svrhe seksualne i drugih oblika eksploatacije dece i mladih izbeglica i migranata u Srbiji, tako što poboljšava rano otkrivanje slučajeva, sisteme upućivanja i podizanja svesti, i doprinosi tome da potencijalne žrtve, kao i svi oni u povećanom riziku, ostvaruju svoje pravo na zaštitu i podršku.

Domaćin konferencije je bila organizacija Save the children i udruženje gradjana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika nasilja nad ženama "Atina".

Tekst u originalu možete čitati putem linka: https://beta.rs/vesti/drustvo-migranti/111362-deca-migranti-koji-prolaze...