Borba protiv eksploatacije: lokalne strategije protiv prisilnog i ranog braka

Fotografija iz arhive Act.Now

NOW Forum za umrežavanje 2019 iniciran od strane Act.Now, u saradnji sa Kancelarijom za ljudska prava grada Beča, prvi NOW forum za umrežavanje održan je u bečkoj gradskoj kući 10-11. oktobra 2019. godine.

Gradska većnica za socijalna pitanja grada Beograda Nataša Stanisavljević, Jovana Vazura iz Gradskog centra za socijalni rad i Jelena Hrnjak iz UG Atina, učestvovale su u Beču na konferenciji Borba protiv eksplotacije: Lokalne strategije protiv prinudnih i ranih brakova 10. i 11. oktobra u bečkoj gradskoj kući u organizaciji Act Now grupe. Članice delegacije predstavljale su stanje u Beogradu povodom ovog fenomena.

Fotografija iz arhive Act.Now

Ovaj forum okupio je 30 predstavnika nevladinih organizacija, lokalnih aktera iz sfere politike i javnih uprava iz Evrope i MENAT regiona (Bliski Istok, Severna Afrika i Turska). Učesnici su se okupili na dvodnevnoj konferenciji kako bi razmenili znanja o prisilnom i dečijem braku i ojačali saradnju između različitih lokalnih aktera radi rešavanja ovog problema i diskusije o prevenciji i adekvatnoj podršci osobama pogođenim ovim fenomenom.

Uglavnom su devojčice i mlade žene, ali i neki dečaci, žrtve prisilnog i ranog braka u različitim kontekstima širom sveta. Definicije ovih oblika eksploatacije razlikuju se među državama i zajednicama usled zakonskih i kulturoloških razlika. Zvanični broj žrtava nije dostupan jer, kako je jedan učesnik istakao, "...niko ne računa! Donedavno, u Evropi niko nije obraćao pažnju, na primer, na devojčice koje odu na odmor i jednostavno se ne vrate." Učesnici su identifikovali brojne izazove u borbi protiv prisilnog i ranog braka, u rasponu od izazova pri saradnji, koji su svojstveni prekograničnim zločinima, do nedostatka svesti među predstavnicima vlasti, i rodnih nejednakosti u većini društava.

Učesnici su dalje identifikovali razlike u pravnim standardima država kao prepreku efikasnoj međunarodnoj saradnji u podršci i zaštiti žrtava. Dok međunarodne konvencije (kao što su Konvencija UN-a o pravima deteta, kao i CEDAW i Istanbulska konvencija) postavljaju osnove za sveobuhvatno zakonodavstvo, njihovo prilagođavanje nacionalnim zakonima rezultira različitim nacionalnim pravnim okvirima. Razlike u nadležnostima dodaju još jedan sloj kompleksnosti sveobuhvatnoj zakonskoj zaštiti žrtava.

Efikasna zaštita žrtava dodatno je otežana u slučajevima kada se zakonski standardi ne primenjuju zbog prakse neformalnog braka, koji stoga ostaje izvan nadležnosti državnih organa. Nedokumentovane žene i devojčice, i pripadnice manjinskih zajednica, posebno su ugrožene ovim nedostatkom zaštite.

Učesnici su razgovarali o različitim merama potrebnim za efikasnu borbu protiv eksploatacije u svrhu prisilnog i ranog braka, i naveli da je potrebno hitno rešiti sledeće aspekte:

  • Posvetiti dodatnu pažnju radu unutar zajednica, i podizanju svesti među ugroženim osobama i njihovim vršnjacima; vođe zajednica i državni organi su od suštinskog značaja ovde
  • Uključiti ovu temu u odgovarajuće nastavne programe
  • Otvoriti SOS liniju za žrtve
  • Obezbediti skloništa i sisteme podrške (pravne, psihološke)
  • Indikatori za bolju identifikaciju slučajeva prisilnog i ranog braka moraju biti razvijeni ili (re)definisani
  • Uložiti napore u jačanje i institucionalizaciju saradnje na međunarodnom i lokalnom nivou među svim uključenim akterima, kao što su državni i opštinski organi, nevladine organizacije i vođe zajednica

Učinkovita borba protiv prisilnog i dečijeg braka zahteva razumevanje osnovnih uzroka problema, poput siromaštva, verskih i kulturnih tradicija, ranjivih zajednica i rodne nejednakosti.

Više o konferenciji možete čitati na linku: https://www.act-n-o-w.com/now-networking-forum/