CPD i Atina osnažuju decu da prepoznaju i prijave trgovinu ljudima u Srbiji

Fotografija: Piroshki photography

Centar za prava deteta i NVO Atina počinju sa sprovođenjem projekta „Osnaživanje dece da prepoznaju i prijave trgovinu ljudima u Republici Srbiji

U periodu od januara do kraja oktobra ove godine, u Srbiji je zvanično identifikovano 38 žrtava trgovine ljudima, a među njima je i 10 devojčica. Stručnjaci koji se bave ovom temom upozoravaju da je broj žrtava daleko veći, jer su u statistici navedene samo one koje su otkrivene i identifikovane.

Sa ciljem borbe protiv trgovine ljudima, a naročito decom, Centar za prava deteta (CPD), u saradnji sa NVO Atina i uz podršku Evropske unije i Saveta Evrope, počeo je sa sprovođenjem projekta „Osnaživanje dece da prepoznaju i prijave trgovinu ljudima u Republici Srbiji“. Ovaj projekat ima za cilj ima da smanji osetljivost dece i mladih na trgovinu ljudima kroz aktivnosti usmerene na podizanje svesti i osnaživanje dece i mladih da prepoznaju trgovinu ljudima i da znaju kako da se zaštite. Projekat se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope u okviru zajedničkog programa „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019 - 2022“, a traje od 1. novembra 2021. do 15. juna 2022. godine.

Idejno, ovo je  nastavak projekta „Kampanja za podizanje svesti o trgovini decom u Republici Srbiji” koji je CPD sproveo u saradnji sa NVO Atina, a uz podršku Evropske unije i Saveta Evrope u okviru pomenutog programa, u periodu od marta do septembra 2021. godine.

Tokom narednog perioda, CPD će nastaviti sa promocijom videa „Između sna i jave“, koji je do sada prikazan u deset osnovnih i srednjih škola i SOS Dečjem selu Kraljevo, i digitalne platforme „Zaštita dece od trgovine ljudima“, kako bi dosegao do što većeg broja dece u osnovnim i srednjim školama kroz informativne radionice širom Srbije.

Video i platforma su kreirani kako bi se deca i mladi, a posebno oni koji su u povećanom riziku da postanu žrtve trgovine ljudima, direktno informisali o tome kako da prepoznaju te rizike i kako da se zaštite. U izradi videa učestvovala su deca iz Kluba DX, pri CPD-u, koja su nakon edukativnih radionica na temu prevencije i zaštite dece od trgovine ljudima aktivno učestvovala i u izradi scenarija za video, kako bi na što bolji način svojim vršnjacima približili temu trgovine decom. Pored toga, aktivno su učestvovali i u oblikovanju digitalne platforme i prilagođavanju sadržaja na jezik koji je razumljiv detetu.

Sa ciljem dosezanja do što većeg broja dece, u saradnji sa Klubom DX biće izrađen poster koji će biti postavljen u školama širom Srbije, a putem holograma deca će moći da pristupe informacijama na digitalnoj platformi.

Uporedo sa ovim aktivnostima, CPD i NVO Atina će sprovoditi kampanju na društvenim mrežama o značaju prevencije i zaštite dece od trgovine ljudima, a ujedno će se oslanjati na podršku medija u cilju informisanja javnosti.