Dunavski gradovi u borbi protiv trgovine ljudima

Dunavski gradovi u borbi protiv trgovine ljudima

U Ljubljani 18. aprila 2018. godine održan je vrlo interesantan seminar pod nazivom “Dunavski gradovi u borbi protiv trgovine ljudima”, sa glavnim ciljem da se otvori diskusija na temu uloge gradova i opština u prevenciji i borbi protiv trgovine ljudima. Ovaj poduhvati čini znatnu razliku u odnosu na dosadašnje prakse evropskih zemalja koje u svojim politikama prepoznaju i borbu protiv trgovine ljudima ali isključivo na nacionalnom nivou. Ovaj seminar bio je jedan od retkih prilika da se razmene prakse zemalja gde se ova borba spustila na lokalni nivo, tj. u same zajednice koje i jesu poprišta dešavanja ali i glavni generatori promena.

Seminar je otvorila koleginica Nina Čepon iz slovenačke organizacija civilnog društva Centar za evropske perspektive, pa se potom svim prisutnima obratio ubedljivim govorom i slovenački koordinator za borbu protiv trgovine ljudima gospodin Sandi Čurin. Na skupu je govorila i koleginica Polona Kovač iz slovenačkog UG Ključ, koji se decenijama unazad bori protiv trgovine ljudima u Sloveniji i sprovodi programe osnaživanja za žrtve trgovine ljudima. Njihov glavni osvrt odnosio se na napore države Slovenije da nađe način da stane na put trgovini ljudima.

O samom pristupu lokalnog odgovora i tome kako opštine i lokalne samouprave mogu pomoći u ranoj identifikaciji trgovine ljudima i kako mogu pomoći da se prevenira eksploatacija, govorili su Helga Konrad, direktorka Regionalne implementacione inicijative sa prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima, kao i Mike Dottridge, nezavisni anti-trafficking ekspert i konsultant iz Velike Britanije.

Helga Konrad je posebno govorila o važnosti multi-sektorske saradnje i kooperacije u borbi protiv trgovine ljudima.  Ona je naglasila kako lokalni nivo nudi razne mogućnosti za efikasno suprotstavljanje trgovini ljudima. Izveštaj Evropske unije o "Strategiji za suzbijanje trgovine ljudima 2012-2016" snažno preporučuje da države članice konsultuju lokalne aktere civilnog društva prilikom sprovođenja mera i izveštavanja o dostignućima u oblasti borbe protiv trgovine ljudima. U skladu s tim, Strategija EU za Dunavski region sa svojom posebnom prioritetnom oblasti 10 posvećena je "institucionalnom kapacitetu i saradnji" i radi na tematskoj inicijativi za umrežavanje koja će se posebno odnositi na gradove, lokalne samouprave, relevantne NVO i lokalne institucije kako bi se povećao kapacitet - izgradnja i prenos znanja o ovom istinskom transnacionalnom i transverzalnom pitanju.

Sa projektom gradova Dunav protiv trgovine ljudima namera je da se poveća svest o trgovini ljudima među lokalnim akterima, kao i da se pruži lokalnim akterima, administracijama, predstavnicima nevladinih organizacija stručna podrška u identifikaciji zajedničkih izazova i kao i praktični alati za rad lokalnih aktera. Projekat je razvio i "Smernice za opštine u regionu Dunava " kako bi se pojačale akcije protiv trgovine ljudima a na osnovu nalaza projekta STROM koji finansira Savet država Baltičkog mora (CBSS). Više informacije se može pronaći na sajtu https://www.danube-capacitycooperation.eu/danube-cities-against-human-trafficking a same smernice se mogu pronaći u produžetku ove vesti.