Dunavski region

Bagel Bejgl – primer dobre prakse u okviru projekta SENSES

Početkom decembra 2017. NVO ATINA je, na poziv Privredne komore Srbije, imala prilike da predstavi svoje socijalno preduzeće Bagel Bejgl u okviru projekta SENSES  koji ima za cilj jačanje socijalnog preduzetništva u zemljama dunavskog regiona. Tokom procesa skeniranja stanja socijalnog preduzetništva u Srbiji, preduzeće Bagel Bejgl i istustvo NVO Atine su prepoznati kao primer dobre prakse, što je bio povod da se predstavimo tokom studijske posete Sloveniji. 

Serbian