Edukacija kao ključ sprečavanja, otkrivanja i rešavanja slučajeva trgovine ljudima

Fotografija Dejan Malagurski

Dvodnevni trening  „Praktična primena  Standardnih operativnih procedura za postupanje sa žrtvama trgovine ljudima” održan je na Paliću, sa ciljem da se stručni radnici bolje upoznaju sa načinima rešavanja, kao i unapređivanju znanja o ovom fenomenu.  U našem gradu u poslednjih pet godina pokrenuto je od tri do četiri slučaja za krivično delo trgovine ljudima.

Treninzi se sprovode u sklopu projekta Međunarodne organizacije za migracije IOM, pod nazivom „Jačanje kapaciteta i partnerstva za upravljanje migracijama u Srbiji”koji se izvodi uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračkih i socijalnih pitanja, Ministarstva unutrašnjih poslova i Komesarijata za izbeglice i migracije, a uz podršku Švajcarske konfederacije. Cilj je pobojšati kapacitete lokalnih institucija u sprečavanju, otkrivanju i rešavanju slučajeva trgovine ljudima, kao i u pružanju podrške žrtvama. 

Andrijana Radoičić Nedeljković, ispred Udruženja građana „Atina”, ističe da  ova obuka  predstavlja samo nastavak dobre saradnje sa Lokalnim timom za borbu protiv trgovine ljudima iz Subotice. Trening je održan za sva stručna lica koja se susreću sa problemom trgovine ljudima, učestvovali su predstavnici MUP-a, Centra za socijalni rad i socijalne zaštite, predstavnici nevaldinih organizacija, zdravstva, obrazovanja iz Subotice, ali i drugih gradova.

Potrebno je raditi na konstantnoj edukaciji, objašnjava koordinator Lokalnog tima za borbu protiv trgovine ljudima u Subotici, Ilija Đukanović, te pojačati kampanju i na lokalnom i na nacionalnom nivou.

Na treningu su učestvovali i stručnjaci i iz Kikinde, Zrenjanina, Novog Sada i drugih gradova naše zemlje.

Tekst u originalu možete čitati na linku: https://vojvodjanski.com/tvsubotica/drustvo/2022/06/01/edukacija-kao-klj...