Istraživanje otkriva da je 70% migranata koji stižu u Evropu trafikovano

UN istraživanje o osobama koje putuju kopnom preko Afrike i stižu čamcem u Evropu takođe otkriva novi trend u trgovini organima i krvlju.

Više od 70% migranata koji putuju kopnom preko Severne Afrike u Evropu postali su žrtve trgovine ljudima, trgovine organima i eksploatacije tokom puta, prema podacima UN Međunarodne organizacije za migracije (IOM).

IOMova istraživanja sprovedena sa migrantima koji u Evropu stižu čamcem otkrivaju da kod skoro tri četvrtine intervjuisanih postoje indikatori da su trafikovani ili eksploatisani zarad profita od strane kriminalaca, u nekom trenutku tokom putovanja.

Skoro polovina ispitanih (49%) prijavila je da su bili držani na određenoj lokaciji protiv svoje volje, često zbog otkupa. Većina ovih slučajeva dogodila se u Libiji.

Polovina migranata rekla je da su radili bez plate, dok je mnogima prećeno oružjem od strane poslodavaca ili onih koji su ih vrbovali. Drugi su rekli da je prisilni rad bio jedini način da se oslobode zarobljeništva ili osiguraju mesto na brodu za Evropu.

Istraživanja otkrivaju i novi trend u trgovini organima i krvlju: 6% svih učesnika prijavili su da su bili prisiljeni da daju krv protiv svoje volje ili u zarobljeništvu, ili da su organi korišćeni kao isplata cene za delove putovanja.

Prema istraživanjima, verovatnije je da muškarci postanu žrtve trgovine ljudima od žena, iako IOM nije postavljao specifična pitanja o prisilnoj prostituciji ili trgovini ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

Istraživanja takođe pokazuju da što je duže neko u tranzitu, ranjiviji je na eksploataciju i trgovinu ljudima, dok migranti koji provedu šest ili više meseci putujući ka Evropi imaju tri puta veće šanse da postanu plen kriminalnoj eksploataciji od onih koji su u zemljama tranzita proveli manje od dve nedelje.

IOM je proveo 10 meseci prikupljajući podatke od preko 9.000 migranata (pdf – NB, ovde su prikazani podaci za samo tri meseca) na centralnoj i istočnoj Mediteranskoj ruti. Uz prikupljanje informacija o rasprostranjenosti prisilnog rada i trgovine organima, istraživanja su obuhvatala i pitanja o braku, i prisilnom braku, tokom tranzita. Manje od 1.5% učesnika rekli su da su duž rute primili ponudu za brak u zamenu za novac.

Na istočnoj Mediteranskoj ruti – gde migranti putuju kopnom preko Turske i Grčke – 14% migranata prijavilo je znakove trgovine ljudima i eksploatacije. Oko 6% njih prijavilo je da su držani protiv svoje volje, dok je 7% reklo da su radili bez plate. Čak 4% reklo je da su bili prisiljeni na rad protiv svoje volje, većina ovih slučajeva dogodila se u Turskoj. Trgovina organima i krvlju prijavljena je u Turskoj, Grčkoj, Albaniji, Makedoniji, i Srbiji.

IOM je naveo da su njihova istraživanja prvi pokušaj da se kvantifikuje rasprostranjenost, obim i učestalost rada i drugih oblika trgovine ljudima na glavnim migrantskim rutama.

“Ova istraživanja pokazuju da mreže trgovine ljudima postaju brutalne i efikasne u eksploataciji i ostvarivanju profita od ranjivosti migranata”, rekla je Simona Moskareli, ekspertkinja za borbu protiv trgovine ljudima pri IOMu.

“Još uvek je veoma malo pravog priznavanja raspona ovog biznisa ili količine novca koji se zarađuje od bede i rada ljudi koji beže od rata ili siromaštva.”

Kevin Hajland, nezavisni komesar za borbu protiv trgovine ljudima u Velikoj Britaniji, rekao je da istraživanja pružaju dodatne dokaze da mreže trgovaca ljudima koriste migrantsku krizu za targetiranje i eskploataciju najranjivijih.

“Postoji potreba za hitnom akcijom kako bi se zaštitili ovi ljudi”, rekao je on. “Verujem da ključni fokus Velike Britanije i drugih vlada mora uključiti i saradnju sa partnerima kako bi se odredili prioriteti zaštite protiv rizika od modernog ropstva, kao odgovor na migrantsku i izbegličku krizu.”

 

Za NVO Atina text prevela Marija Pantelić

Text u originalu možete pronaći ovde:

https://www.theguardian.com/global-development/2016/oct/18/70-of-migrants-to-europe-from-north-africa-trafficked-or-exploited-un-united-nations-survey