istocno Mediteranska ruta

Istraživanje otkriva da je 70% migranata koji stižu u Evropu trafikovano

UN istraživanje o osobama koje putuju kopnom preko Afrike i stižu čamcem u Evropu takođe otkriva novi trend u trgovini organima i krvlju.

Više od 70% migranata koji putuju kopnom preko Severne Afrike u Evropu postali su žrtve trgovine ljudima, trgovine organima i eksploatacije tokom puta, prema podacima UN Međunarodne organizacije za migracije (IOM).

Serbian