"Kada se pandemije sudare": Marijana Savić panelistkinja na vebinaru Univerziteta Kolumbija

"Kada se pandemije sudare": Marijana Savić panelistkinja na vebinaru Univerziteta Kolumbija

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je Marijana Savić, osnivačica i direktorka NVO Atina, među panelistkinjama na vebinaru “Kada se pandemije sudare: COVID-19 i rodne nejednakosti među prisilno raseljenim migrantkinjama”, organizovanom od strane Mreže globalnih centara Univerziteta Kolumbija i Komiteta za prisilne migracije.

Vebinar će se održati 23. aprila od 10-11.30 časova po njujorškom vremenu. Za učešće se možete registrovati putem linka.

U proteklih godinu dana, COVID-19 kriza izazvala je mnogobrojne pandemije koje su pogodile žene. Na globalnom nivou je zabeležen skok rodne nejednakosti, uključujući i porast rodno zasnovanog nasilja, ograničen pristup uslugama planiranja porodice, i pogoršanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja žena. Ove okolnosti su dodatno pogoršale položaj žena pogođenih prisilnom migracijom. Predstojeći panel će analizirati ove probleme, i predstaviti viđenje izazova i rešenja onih koji rade na terenu i pružaju usluge ženama koje su pogođene prisilnim migracijama širom sveta.

Marijana Savić će na panelu predstaviti iskustvo Atine – nevladine organizacije koja pruža sveobuhvatne usluge ženama i devojčicama koje su preživele rodno zasnovano nasilje i trgovinu ljudima, opisati usluge koje Atina pruža, i podeliti uticaj pandemije na korisnice Atininih programa, koje su najviše pogođene pitanjem prisilnih migracija, kao i način na koji je Atina uspela da prevaziđe sve izazove koje je COVID-19 pandemija donela.

Pored nje, govornice na panelu će biti i Lily Jacobi, savetnica za seksualno i reproduktivno zdravlje i istraživačica Ženske komisije za izbeglice, Shaden Khallaf, viša savetnica za politiku za područje Bliskog Istoka i Severne Afrike pri Visokom komesarijatu Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR), i Goleen Samari, docentkinja Programa za prisilne migracije i zdravlje Univerziteta Kolumbija.

Panel će moderirati Anindita Dasgupta, naučna saradnica fakulteta za socijalni rad pri Univerzitetu Kolumbija.