Ključ uspeha je u povezivanju ekspertkinja po znanju i ekspertkinja po iskustvu

Ključ uspeha je u povezivanju ekspertkinja po znanju i ekspertkinja po iskustvu

Dana 27. juna 2024. godine, u italijanskom gradu Prato, održana je konferencija pod nazivom "Identifikacija i podrška ženama i LGBTQI+ osobama žrtvama nasilja u kontekstu migracija: Najbolje prakse na evropskom nivou". Organizatori ovog događaja bili su Oxfam Italia Intercultura, Centro antiviolenza "La Nara", Cooperativa Sociale Alice i organizacija “Atina”. Konferencija je okupila profesionalcei profesionalke iz oblasti socijalne zaštite, prava i psihologije kako bi diskutovali o ključnim temama vezanim za podršku ranjivim grupama i razmenili iskustva.

Konferenciju je svečano otvorila Carlotta Catani, šefica Službe za zaštitu dece ispred organizacije Società della Salute Area Pratese, koja je predstavila SDS Area Pratese kao entitet posvećen zadovoljenju zdravstvenih i socijalnih potreba dece. Francesca Ranaldi, koordinatorka ženske mreže organizacije La Nara, naglasila je značaj rada sa decom i ženama žrtvama rodno zasnovanog nasilja u Sigurnim kućama, ističući potrebu za bezbednim okruženjem za njihov rast i razvoj. Istakla je da je neophodno dati deci koja se nalaze u nasilnim okruženjima šansu za bezbedno odrastanje i priliku da budu deca, da se igraju, raduju i uče. Rad sigurnih kuća zasniva se na nekoliko ključnih faza. Prva faza uključuje individualne razgovore sa ženama kako bi se targetirale njihove specifične potrebe. Pored ovih razgovora, pruža se pomoć putem grupne podrške koja je vođena od strane psihoterapeuta. Prvi nivo rada u sigurnim kućama je osiguranje bezbednosti i početak oporavka za korisnice. Nakon što se postigne osnovna stabilnost, sledeći korak je reintegracija u društvo. Glavni cilj celokupnog procesa je omogućiti ženama da žive slobodno nakon izlaska iz sigurnih kuća. U regionu Toskana postoji 15 sigurnih kuća za žene i decu žrtve nasilja, a najveći broj korisnica dolazi iz migrantske populacije, žene iz Rumunije, Albanije, Kine, Maroka, Nigerije, Malia i drugih zemalja. Ranaldi je podvukla zabrinjavajući podatak da svaki treći dan jedna žena u Italiji bude ubijena od strane partnera, te je naglasila značaj prevencije i uloge Sigurnih kuća. 

Učesnice iz organizacije “Atina” su podelile svoja iskustva obećavajućih praksi, ističući važnost transparentnosti u radu od samog početka uspostavljanja kontakta sa korisnicom i pravovremenog informisanja o svim fazama oporavka, integracije ali i tokom istražnog, i kasnije potencijalno sudskog procesa. Preporučuju da se korisnicama programa odmah pruže realne i tačne informacije o tome šta mogu očekivati, kako bi se izbegla razočaranja i osećaj bespomoćnosti sa obe strane. Takođe, naglasile su važnost supervizije - razgovora sa psihološkinjom iz organizacije koji pomažu u razumevanju emocija i prevenciji sindroma sagorevanja, koji je česta pojava u pomažućim profesijama. Ovi razgovori su ključni za održavanje mentalnog zdravlja stručnih radnica,  koje rade u sigurnim kućamakao i za pružanje kvalitetne podrške korisnicama. Supervizijska podrška je na raspolaganju stručnim radnicama tima Atine svih ovih više od dvadeset godina koliko organizacija postoji. Više o zabeleženim iskustvima sa supervije organizacije “Atina” možete pročitati http://www.atina.org.rs/sites/default/files/Snaznije%20zajedno.pdf.

Jedan od centralnih delova konferencije bio je posvećen prezentaciji koju su održale Zuhra Hodžić stručna radnica i Lidija Đorđević koordinatorka tima direktne podrške i facilitatorka Zagovaračke grupe iz organizacije “Atina”, na temu "Psihosocijalna podrška ženama u Srbiji koje su preživele nasilje: najbolje prakse i preporuke organizacije “Atina". Tokom prezentacije, detaljno je prikazan rad organizacije “Atina”, koja se bavi pružanjem podrške i pomoći žrtvama trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja. Poseban fokus bio je na radu sa ženama iz migrantske populacije, koje se suočavaju sa dodatnim izazovima i preprekama u procesu integracije i oporavka. Prisutni su imali priliku da saznaju o programskim celima kao i specifičnim metodama i principima koje organizacija “Atina” koristi i kojih se pridržava u direktnom radu sa žrtvama. Takođe, prikazana je ideja osnivanja i rada Zagovaračke grupe žena sa iskustvom izbeglištva i migracija, koja igra ključnu ulogu u podizanju svesti i zalaganju za zaštitu prava i unapređenje sistema podrške za žene žrtve rodno zasnovanog nasilja, kao primer jedinstvene prakse u Evropi. Prikazan je i film Women on the Move koji govori o ulozi, značaju i dosadašnjem radu Zagovaračke grupe, iz perspective žena članica grupe. Film se može pogledati na https://www.youtube.com/watch?v=RK_6MRLrB84&t=73s.

Konferencija je okupila stručnjake iz oblasti socijalnog rada, prava, psihologije i drugih relevantnih disciplina, pružajući platformu za razmenu znanja, iskustava i najboljih praksi, ali i predloga za buduću saradnju. Mogla su se čuti i iskustva žena migrantkinja koje trenutno rade kao kulturne medijatorke u Italiji, koliko je bitna uloga medijatora i šta je najteže i najizazovnije u obavljanju te uloge. Govorile su i o važnosti udruživanja žena migrantkinja uz podršku aktivistkinja i ekspertkinja iz specijalizovanih organizacija, koje se problemom nasilja bave dugi niz godina. Da je ključ u povezivanju i osnaživanju veze između eksprtkinja po znanju i ekspertkinja po iskustvu. To je po njima snaga i moć koja će otvoriti sva vrata i nesumljivo dovesti do željenih rezultata kojima svi stremimo, a to je nulta tolerancija na nasilje i diskriminaciju nad ženama i devojčicama. Diskusije su bile usmerene na izazove u pružanju podrške žrtvama nasilja, kao i na važnost međunarodne saradnje i solidarnosti u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije.

Maria Nella Lippi iz Oxfam Italia Intercultura predstavila je projekat svoje organizacije i zahvalila se učesnicima na učešću i saradnji. Događaj je potvrdio važnost zajedničkih akcija i projekata usmerenih na pružanje adekvatne podrške najugroženijim grupama u društvu.

Prisustvo predstavnica Atine na događaju omogućeno je projektom “Put ka otpornosti i osnaživanju: jačanje socijalne inkluzije žena i dece u Srbiji“ koji organizacija “Atina” realizuje u partnerstvu sa Oxfam Italia Intercultura a uz podršku Banca Intesa San Paolo.